1. Số hữu tỉ là gì?

Số hữu tỉ là tập hợp những số hoàn toàn có thể viết được bên dưới dạng phân số (thương số). Có nghĩa là một số hữu tỉ rất có thể được trình diễn bằng một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Số hữu tỉ được viết là a/b, trong những số đó a với b là những số nguyên nhưng b yêu cầu khác 0. Số hữu tỉ bao gồm:

Số thập phân hữu hạn: 0.2 (1/5), 1.5 (3/2),..

Bạn đang xem: Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là gì

Số thập phân vô hạn tuần hoàn: 0.33333… (1/3), 0.111111… (1/9),...

Tập phù hợp số nguyên (Z): - 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...

Tập hòa hợp số thoải mái và tự nhiên (N): 1, 2, 3, 4,...

2. đặc thù số hữu tỉ


Tập phù hợp số hữu tỉ là những số đếm được.

Tính hóa học phép nhân của số hữu tỉ.

*
Số hữu tỉ là gì" width="445">

Tính chất phép phân chia của số hữu tỉ.

*
Số hữu tỉ là gì (ảnh 2)" width="516">

Tổng hai số hữu tỉ đối nhau bằng 0. Tức là nếu số hữu tỉ là số dương thì số đối của nó là số hữu tỉ âm và trái lại số hữu tỉ là số âm thì số đối của chính nó sẽ là số hữu tỉ dương.

Ví dụ:

Nhân số hữu tỉ:

*
Số hữu tỉ là gì (ảnh 3)" width="153">

Chia số hữu tỉ:

*
Số hữu tỉ là gì (ảnh 4)" width="196">

Số hữu tỉ 3/2 bao gồm số đối là (-3/2). Tổng nhị số đối 3/2+(-3/2) =0

Kí hiệu số hữu tỉ

Tập hợp số hữu tỉ ký hiệu là Q.

*
Số hữu tỉ là gì (ảnh 5)" width="447">

3. Sự khác nhau giữa số hữu tỉ và số vô tỉ?

- Số hữu tỉ bao hàm số thập phân vô hạn tuần hoàn, còn số vô tỉ là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

- Số hữu tỉ chỉ với phân số, còn số vô tỉ có rất nhiều loại số khác nhau

- Số hữu tỉ là số đếm được, còn số vô tỉ là số ko đếm được

4. Giải pháp viết số hữu tỉ

Một số hữu tỉ rất có thể được viết ở các dạng khác biệt như: Phân số, số thập phân.

Một số hữu tỉ có thể biểu diễn bởi nhiều phân số không giống nhau. Ví dụ: 1/3, 2/6, 3/9,...

5. Côn trùng quan hệ các tập hợp số

Ký hiệu các tập hòa hợp số:

N: Tập hòa hợp số từ nhiên

N*: Tập hợp số tự nhiên và thoải mái khác 0

Z: Tập phù hợp số nguyên

Q: Tập hợp số hữu tỉ

I: Tập thích hợp số vô tỉ

Ta có : R = Q ∪ I.

Tập N ; Z ; Q ; R.

Khi đó quan hệ tổng quan giữa các tập vừa lòng số là : N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R

*
Số hữu tỉ là gì (ảnh 6)" width="477">

6. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Ta hoàn toàn có thể biểu diễn số đông số hữu tỉ trên trục số bằng cách chia đơn vị chức năng theo mẫu mã số và khẳng định điểm biểu diễn theo tử số.

Ví dụ minh họa:

Biểu diễn số hữu tỉ 5/4 trên trục số.

*
Số hữu tỉ là gì (ảnh 7)" width="551">

7. Số hữu tỉ dương là gì? Số hữu tỉ âm là gì?

Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0 và ngược lại số hữu tỉ âm là số hữu tỉ nhỏ dại hơn 0.

Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng ko là số hữu tỉ âm.

8. đối chiếu 2 số hữu tỉ

Để đối chiếu hai số hữu tỉ x cùng y ta xét trên cha trường phù hợp gồm: x = y, x > y hoặc x

Ta có thể so sánh x cùng y theo hai cách sau:

- cách 1: đưa hai số hữu tỉ x, y thành hai phân số. Đối với những số hữu tỉ dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả hoặc ko tuần hoàn các bạn hãy sử dụng máy tính cầm cố tay để nhảy số hữu tỉ thành phân số một phương pháp nhanh nhất.

- bước 2: đối chiếu hai phân số.

Xem thêm: Trường Thcs Lê Lợi Quận Tân Phú, Trường Thcs Lê Lợi

9. Bài xích tập về số hữu tỉ

Bài 1: Trong các phân số sau phân số nào màn trình diễn số hữu tỉ 3/-4: -12/15, -15/20, 24/-32, -20/28.