1. Giải pháp dùng take care of- Take care of thường được dùng với nghĩa "chăm sóc" hoặc "chịu trách nhiệm/đảm nhiệm".Ví dụ:Nurses take care of people in hospital. (Những y tá chăm nom cho những người dân trong căn bệnh viện.)It's no good giving Peter a rabbit: he's too young to take care of it properly. (Không nênđưa đến Peter một bé thỏ: cậu bé còn quá nhỏ để bao gồm thể âu yếm nó đúng cách.)Ms Savage takes care of marketing, và I'm responsible for production. (Chị Savage phụ trách việc tiếp thị sản phẩm còn tôi phụ trách sản xuất.)

-Take care (khi không tồn tại giới từ of) thì có nghĩa "bảo trọng/cẩn thận". Nhiều người thường dùng cụm này khi nói lời tạm bợ biệt.Ví dụ:Take care when you're crossing the road, children. (Hãy cẩn thận khi sang con đường nhé, mấy đứa.)Bye, Ruth. ~Bye, Mike. Take care. (Tạm biệt, Ruth. ~ tạm biệt, Mike. Hãy bảo trọng nhé.)

2. Phương pháp dùng care (about)Care (about) thường được dùng làm nói về đông đảo điều mà chúng ta cảm thấy quan trọng, với nghĩa "quan tâm". Nhiều này thường được dùng phổ biến trong câu nghi vấn. Dùng about lúc phía sau có tân ngữ cùng lược vứt about khi sau đó là liên từ.Ví dụ:Most people care about other people's opinions. (Hầu hết mọi người đều để vai trung phong đến ý kiếncủa tín đồ khác.)KHÔNG DÙNG: Most people take care of/ care for other people's opinions.I don't care whether it rains - I'm happy. (Tớ chẳng thân mật trời tất cả mưa hay là không - tớ đang hết sức vui.)I'll never speak khổng lồ you again. ~ I don't care. (Tớ vẫn chẳng lúc nào nói chuyện với cậu nữa. ~ Tớ chẳng quan tâm.)Your mother's upset with you. ~ I couldn't care less. (Mẹ cậu đã giận cậu đấy. ~ Tớ chẳng nhiệt tình chút nào.)

3. Biện pháp dùng care for

Care for có thể được dùng với nghĩa "chăm sóc/ chuyên nom".Ví dụ:He spent years caring for his sick mother.


Bạn đang xem: Take care of là gì


Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Vài Kết Luận Của Bản Thân, Please Wait

(Anh ấy để nhiều năm trời quan tâm cho người bà bầu đau nhỏ của mình.)

- Care for còn được dùng với nghĩa "thích, yêu thương thích", dẫu vậy ít sử dụng trong tiếng Anh hiện tại đại.Ví dụ:I don't much care for strawberries. (Tớ không mê thích dâu tây lắm.)