Ấn Độ thời Gúp – ta ban đầu phát triển trên lưu vực sông Hằng làm việc phía Bắc, làm cửa hàng hình thành nền văn hóa truyền thống lâu đời Ấn Độ - văn hóa Hinđu. Sau đó, nền văn hóa đó thường xuyên phát triển trong số thời kì sau cuối các nền văn hóa khác. Để các bạn hiểu rõ rộng một biện pháp tóm gọn, romanhords.com vẫn tóm tắt nội dung trọng tâm cũng tương tự hướng dẫn giải bài tập cho các bạn trong bài học ngày hôm nay “Sự phân phát triển lịch sử hào hùng và nền văn hóa đa dạng mẫu mã của Ấn Độ”.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Kiến thức trọng tâm

1. Sự phát triển của lịch sử dân tộc và văn hóa truyền thống cuội nguồn trên toàn khu vực Ấn Độ

Đến cố gắng kỉ thiết bị VII, Ấn Độ bị phân tách rẽ phân tán (chia thành 6 quốc gia). Trong số ấy nước Pala làm việc Đông Bắc với Palava nghỉ ngơi phía Nam bao gồm vai trò nổi bật.Nước Palava tất cả bến cảng và mặt đường biển, đã có vai trò tích cực thịnh hành văn hóa Ấn Độ tới các giang sơn Đông nam Á

=> Từ gắng kỉ X – XII, Văn hóa truyền thống lâu đời của Ấn Độ cách tân và phát triển rộng trên toàn phạm vi hoạt động và có tác động ra bên ngoài.

Bạn đang xem: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của ấn độ

2. Vương triều Hồi giáo Đêli

a. Sự thành lập

Thế kỉ XII, bạn Hồi giáo gốc Trung Á đã triển khai cuộc đoạt được vào đất nước Ấn Độ.Năm 1206, vương quốc Hồi giáo Ấn Độ Đê li (đóng đô ở Đê li) được thành lập.

b. Cơ chế cai trị

Truyền bá áp đặt đạo Hồi (Ixlam) vào những người dân theo Phật giáo cùng Hinđu giáo -> sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo xuất hiện.Người Hồi giáo chỉ chiếm đoạt ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại, bắt dân chúng Ấn nộp “thuế nước ngoài đạo”.

c. Văn hóa

Văn hóa đạo Hồi được gia nhập vào Ấn Độ, những công trình loài kiến trúc, hà thành Đêli...Sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc Ấn Độ Hinđu giáo cùng A rập Hồi giáo -> sự gặp mặt văn hóa tiếp tục diễn ra.

3. Vương triều mô Gôn

a. Sự thành lập

Thế kỉ XV, cư dân Trung Á theo đạo Hồi (gốc Mông Cổ) do thủ lĩnh Timua Leng chỉ đạo tấn công Ấn Độ.Đến thời tía bua xâm lăng Đêli lập ra vương triều mô gôn (1526 - 1707).

b. Tế bào gôn dưới thời A cơ ba

Vương triều mô gôn dưới thời kì trị do của vua A cơ ba đạt được bước cải tiến và phát triển mới:Dưới thời A cơ ba đất nước thịnh vượng, vua A cơ ba được nhìn nhận là nhân vật dân tộc (Đấng Chí tôn)Xây dựng chính quyền mạnh đầy đủ các thế hệ quý tộc (gốc Mông Cổ, Ấn Độ Hồi giáo, Ấn Độ giáo)Hạn chế sự tách lột của địa chủ, sự riêng biệt tôn giáo...Đo đạc lại ruộng, thống nhất những đơn vị đo lường, khuyến khích cải tiến và phát triển văn hóa...

Xem thêm: Phân Biệt Vận Chuyển Thụ Động Và Vận Chuyển Chủ Động Và Vận Chuyển Thụ Động

c. Tế bào - gôn suy tàn

Vương triều mô gôn suy tàn dưới thời vua Sa Gia han (tô, thuế nặng nề nề, hình phân phát nghiêm khắc, xây dựng dự án công trình tiêu tốn ngân sách...)Cuối vắt kỉ XVII, thực dân phương Tây mỗi bước can thiệp với xâm lược Ấn Độ, biến Ấn Độ trở thành thuộc địa.