Chương 4: Oxi – Không Khí – Hóa Học Lớp 8

Bài 25: Sự Oxi Hóa – Phản Ứng Hóa Hợp – Ứng Dụng Của Oxi

Nội dung bài học bài 25 sự oxi hóa phản ứng hóa hợp ứng dụng của oxi chương 4 hóa học lớp 8. Bài học giúp các bạn hiểu được sự tác dụng của oxi với một chất khác, khái niệm phản ứng hóa hợp, ứng dụng của oxi trong đời sống và sản xuất.

Bạn đang xem: Sự oxi hóa phản ứng hóa hợp


1. Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

2. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

3. Khi oxi cần cho sự hô hấp của người và động vật, cần để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất.

romanhords.com

I. Sự Oxi Hóa

Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.

Chất đó có thể là đơn chất hay hợp chất.

Thí dụ:

\(C + O_2 \xrightarrow{t^0} CO_2\)

\(2H_2 + O_2 \xrightarrow{t^0} 2H_2O\)

\(4P + 5O_2 \xrightarrow{t^0} 2P_2O_5\)

\(3Fe + 2O_2 \xrightarrow{t^0} Fe_3O_4\)

II. Phản Ứng Hóa Hợp

1. Trà lời câu hỏi

a. Hãy nhận xét, ghi số chất phản ứng và số chất sản phẩm trong các phản ứng hóa học sau đây:


Phản ứng hóa họcSố chất phản ứngSố chất sản phẩm
\(4P + 5O_2 → 2P_2O_5\)

\(3Fe + 2O_2 → Fe_3O_4\)

\(CaO + H_2O → Ca(OH)_2\)

\(2SO_2 + O_2 + 2H_2O → 2H_2SO_4\)

2

2

2

3

1

1

1

1


b. Những phản ứng hóa học trên đây được gọi là phản ứng hóa hợp. Vậy có thể định nghĩa phản ứng hóa hợp là gì?

2. Định nghĩa

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới (sản phẩm) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Trong nhiều phản ứng hóa học như phản ứng của oxi với phi kim (lưu huỳnh, photpho, cacbon), với kim loại (sắt, nhôm, magie), với các hợp chất (metan, dầu hỏa…) có sự tỏa nhiệt.

Ở nhiệt độ thường, các phản ứng hóa học đó hầu hết như không xảy ra. Nhưng chỉ cần nâng nhiệt độ để khơi mào phản ứng lúc đầu, các chất sẽ cháy. đồng thời tỏa ra nhiều nhiệt. Những phản ứng này được gọi là phản ứng tỏa nhiệt.

III. Ứng Dụng Của Oxi

Dựa vào hình vẽ 4.4 ở trang 88, hãy kể ra những ứng dụng của oxi mà em biết trong đời sống.

– Oxi dùng cho sự hô hấp

– Oxi dùng cho sự đốt nhiên liệu

– Oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể

– Dùng cho phi công, thợ lặn, chiến sĩ chữa cháy, bệnh nhân cấp cứu… đều phải thở bằng oxi trong bình đặc biệt.

– Nhiên liệu cháy trong oxi cho nhiệt độ cao hơn cháy trong không khí.

– Thổi khí oxi vào luyện gang, thép nhằm tạo nhiệt độ cao.

– Oxi lỏng chế tạo mìn phá đá và đốt nhiên liệu trong tên lửa.

IV. Bài Tập

* Nắm vững các tính chất hóa học của oxi:

– Hầu hết kim loại tác dụng với oxi ở nhiệt độ cao tạo hợp chất oxit bazơ tuân theo quy tắc hóa trị. Riêng Fe tác dụng \(O_2\) ở nhiệt độ cao luôn tạo \(Fe_3O_4\) (oxit sắt từ). Một số kim loại tác dụng được với \(O_2\) ở nhiệt độ thường như (K, Na, Ca, Ba, Mg, Al).

– Một số phi kim (C, S, P) tác dụng oxi ở nhiệt độ cao tạo oxit axit.

– Hợp chất hydrocacbon (chứa C, H) khi cháy luôn tạo ra \(CO_2\) và \(H_2O\).

* Cách nhận biết phản ứng hóa hợp là chỉ 1 sản phẩm được tạo ra.

*

Sơ đồ bài 25 sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp – ứng dụng của oxi

Bài Tập 1 Trang 87 SGK Hóa Học Lớp 8

Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Một chất mới, sự oxi hóa, đốt nhiên liệu, sự hô hấp, chất ban đầu

a. Sự tác dụng của oxi với một chất là …..

b. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có ….. được tạo thành từ hai hay nhiều …..

c. Khí oxi cần cho ….. của người động vật và cần để ….. trong đời sống và sản xuất.

Bài Tập 2 Trang 87 SGK Hóa Học Lớp 8

Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa hợp của lưu huỳnh với các kim loại magie Mg, kẽm Zn, sắt Fe, nhôm Al, biết rằng công thức hóa học của các hợp chất được tạo thành là \(MgS, ZnS, FeS, Al_2S_3\).

Bài Tập 3 Trang 87 SGK Hóa Học Lớp 8

Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn lượng khí metan \(\)\(CH_4\) có trong \(1m^3\) khí chứa 2% tạp chất không cháy. Các thể tích đo ở đktc.

Bài Tập 4 Trang 87 SGK Hóa Học Lớp 8

a. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho một cây nến đang cháy vào một lọ thủy tinh rồi đậy nút kín.

Xem thêm: Văn Hóa Học Là Loại Phân Bón, Có Bao Nhiêu Loại Phân Bón Hóa Học

b. Vì sao khi tắt đèn cồn người ta đậy nắp đèn lại?

Bài Tập 5 Trang 87 SGK Hóa Học Lớp 8

Hãy giải thích vì sao:

a. Khi càng lên cao thì tỉ lệ lượng khí oxi càng giảm?

b. Phản ứng cháy của các chất trong bình chứa oxi lại mãnh liệt hơn trong không khí?

c. Vì sao nhiều bệnh nhân bị khó thở và các thợ lặn làm việc lâu dưới nước… đều phải thở bằng khí oxi nén trong bình đặc biệt?

Trên là lý thuyết và bài soạn bài 25 sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp – ứng dụng của oxi chương 4 hóa học lớp 8. Bài học giúp bạn biết sự oxi hóa là gi? thế nào là phản ứng hóa hợp? Oxi có ứng dụng gì?


Các bạn đang xem Bài 25: Sự Oxi Hóa – Phản Ứng Hóa Hợp – Ứng Dụng Của Oxi thuộc Chương 4: Oxi – Không Khí tại Hóa Học Lớp 8 môn Hóa Học Lớp 8 của romanhords.com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.