Chúng ta từng nghe kể tới sự năng lượng điện li của những chất. Vậy sự năng lượng điện li là gì? núm nào là hóa học điện li to gan lớn mật và chất điện li yếu? quy trình điện li của một chất sẽ tạo nên ra gì? chúng ta sẽ cùng câu trả lời những thắc mắc này trong bài viết hôm nay chúng ta nhé!


I. Sự năng lượng điện li là gì?

1. Khái niệm hóa học điện li

– những dung dịch axit, bazo và muối dẫn điện được là vì trong dung dịch của chúng có rất nhiều tiểu phân với điện tích. Những tiểu phân này hoạt động tự vày trong dung dịch với được call là ion.

Bạn đang xem: Sự điện li là

– quá trình phân li các chất trong nước tạo ra ion là sự năng lượng điện li.


*

su-dien-li-cua-dung-dich


– hầu hết chất khi tan nội địa phân li ra ion được điện thoại tư vấn là những chất năng lượng điện li. Axit, bazo với muối là phần nhiều chất điện li.

2. Ví dụ về việc điện li

– Sự năng lượng điện li được màn trình diễn bằng phương trình năng lượng điện li. Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl–

HNO3 → H+ + NO3–

NaOH → Na+ + OH–

II. Phân loại các chất năng lượng điện li

1. Chất điện li mạnh

– chất điện li dạn dĩ là chất khi tung trong nước, những phân tử hòa tan các phân li ra ion.

– hóa học điện li mạnh mẽ là các axit táo tợn như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay những bazo bạo phổi như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu như các muối.

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

2. Hóa học điện li yếu

– hóa học điện li yếu đuối là chất khi rã trong nước chỉ có một vài phân tử hài hòa phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn đó tồi tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch.


*

su-dien-li-la-gi


– chất điện li yếu hèn là những axit yếu hèn như: H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO… hay những bazo yếu ớt như: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO–

III. Độ năng lượng điện li là gì?

– Độ điện li α (anpha) của chất điện li là tỉ số thân số phân tử phân li ra ion (n) cùng tổng số phân tử tổ hợp (no).

– Công thức:

α = n/no (%)

Bài tập sự điện li, hóa học điện li và độ điện li

Câu 1. những dd axit như HCl, bazo như naOH và muối như NaCl dẫn được điện, còn những dd như ancol etylic, saccarozo, glixerol ko dẫn được điện là do lý do gì?

Giải:

– những dung dịch HCl, NaOH, NaCl dẫn năng lượng điện được vị trong dd có sự hiện tại diện của những ion mang điện tích hoạt động tự do.

– những dd ancol etylic, saccarozơ, glixerol ko dẫn điện được bởi trong dd không có sự hiện tại diện của những ion.

Câu 2. Sự năng lượng điện li, hóa học điện li là gì?

Những một số loại chất như thế nào là chất điện li? rứa nào là chất điện li bạo phổi và chất điện li yếu? rước VD và viết phương trình điện li của chúng.

Giải:

Sự năng lượng điện li là quy trình phân li những chất trong nước tạo ra ion.

Chất điện li lànhững chất khi rã trong nước phân li ra ion.

– Axit, bazo cùng muối là những chất điện li.

– Chất điện li mạnh khỏe là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan số đông phân li ra ion. VD: HCl, H2SO4, HNO3, HClO4…

HCl → H+ + Cl–

H2SO4 → 2H+ + SO42-

HNO3 → H+ + NO3–

HClO4 → H+ + ClO4–

– hóa học điện li yếu là chất khi rã trong nước chỉ có một trong những phân tử kết hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại tồi tại bên dưới dạng phân tử trong dung dịch. VD: CH3COOH, H2S, H2SO3, HF…

CH3COOH ⇔ H+ + CH3COO–

H2S ⇔ 2H+ + S2-

H2SO3 ⇔ 2H+ + SO32-

HF ⇔ H+ + F–

Câu 3. Viết phương trình năng lượng điện li của những chất sau:

a) những chất năng lượng điện li mạnh: Ba(NO3)20,10M ; HNO30,020M ; KOH 0,010M.

Tính nồng độ mol của từng ion trong các dung dịch trên.

b) những chất năng lượng điện li yếu: HClO, HNO2.

Giải:

a) các chất năng lượng điện li mạnh

Ba(NO3)2  → Ba2+ + 2NO3–0,01M 0,10M 0,20M

HNO3 → H+ + NO3–0,020M 0,020M 0,020M

KOH → K+ + OH–0,010M 0,010M 0,010M

b) các chất năng lượng điện li yếu:

HClO ⇔ H+ + ClO–

HNO2 ⇔ H+ + NO2–

Câu 4. Chọn câu vấn đáp đúng:

DD hóa học điện li dẫn năng lượng điện được là do:

A. Sự đưa dịch của các electron.B. Sự chuyển dịch của các cation.C. Sự gửi dịch của các phân tử hòa tan.D. Sự vận động và di chuyển của cả cation và anion.

Xem thêm: Lỗi The Instruction At Referenced Memory At The Memory Could Not Be Written

Đáp án đúng: D

Câu 5. Chất nào không dẫn điện được:

A. KCl rắn, khan.B. CaCl2 nóng chảy.C. NaOH lạnh chảy.D. HBr tổng hợp trong nước.