Các công thức tính thể tích hình trụ hay diện tích xung quanh và toàn phần hình trụ tròn sẽ được romanhords.com.vn cập nhật và chia sẻ trong bài viết dưới đây. Các bạn cùng tham khảo để bổ sung kiến thức, áp dụng vào việc giải bài tập tính thể tích, diện tích xung quanh hình trụ một cách linh hoạt, chính xác.

Bạn đang xem: Stp hình trụ


Hình trụ là dạng hình học phổ biến, được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực của đời sống. Trong đó công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, tính thể tích hình trụ thường xuất hiện trong các bài toán hình học nhằm yêu cầu người học tính toán, giải bài tập trên một không gian nhất định được chiếm giữ bởi hình trụ.

+ r: bán kính hình trụ+ h: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ (hay còn gọi là đường sinh)

2.2. Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

Trong đó:

+ r: bán kính hình trụ+ 2 x π x r x h : diện tích xung quanh hình trụ+ 2 x π x r2: diện tích của hai đáy

2.3. Ví dụ cách tính diện tích hình trụ

* Ví dụ 1: Cho một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6 cm, trong khi đó chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụ dày 8 cm. Hỏi diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ bằng bao nhiêu?

*

Theo công thức ta có bán đường tròn đáy r = 6 cm và chiều cao của hình trụ h = 8 cm . Suy ra ta có công thức tính diện tích xung quanh hình trụ và diện tích toàn phần hình trụ bằng:

- Diện tích xung quanh hình trụ = 2 x π x r x h = 2 x π x 6 x 8 = ~ 301 cm2

- Diện tích toàn phần hình trụ = 2 π x r x (r + h) = 2 x π x 6 x (6 + 8) = ~ 527 cm2

Ví dụ 2: Tính diện tích xung quanh hình trụ bán kính 2 chiều cao 4

Áp dụng công thức, tương tự tính được diện tích xung quanh của hình trụ là: 50.24

* Ví dụ 3: Tính diện tích xung quanh hình trụ có chiều cao 20m chu vi đáy bằng 5m

Lưu ý: Ngoài các dạng bài tập tính diện tích xung quanh hình trụ ở trên, toán lớp 9 còn phổ biến với các bài tập yêu cầu tính diiện tích xung quanh hình trụ có đường sinh I và bán kính đáy r. Đường sinh ở đây được hiểu là chiều cao của hình lăng trụ. Các em có thể thay số vào công thức và tính như bình thường.

3. Công thức và cách tính thể tích hình trụ

Thể tích hình trụ là lượng không gian được chiếm giữ một hình trụ nhất định. Thể tích hình trụ sử dụng đơn vị đo là lập phương của khoảng cách (mũ 3 khoảng cách).

Xem thêm: Em Hãy Trình Bày Cuộc Chiến Đấu Trên Phòng Tuyến Như Nguyệt Của Nhân Dân Ta Theo Lược Đồ Trên

3.1.Công thức tính thể tích hình trụ

Trong đó:

- r: bán kính hình trụ- h: chiều cao hình trụ

3.2. Ví dụ cách tính thể tích hình trụ

Cho một lăng trụ bất kỳ có bán kính mặt đáy r = 4 cm , trong khi đó, chiều cao nối từ đỉnh của hình trụ xuống đáy hình trụ có độ dài h = 8 cm . Hỏi thể tích của hình trụ này bằng bao nhiêu?

Theo đó, ta áp dụng vào công thức tính thể tích hình trụ và có: bán kính mặt đáy hình trụ r = 4cm và chiều cao hình trụ h = 8cm. Suy ra, ta có công thức tính thể tích hình trụ như sau:

V = π x r2 x h = π x 42 x 8 = ~ 402 cm3

Ngoài ra, khi học các bạn cũng sẽ được làm quen với hình bình hành, tương tự với hình trụ cũng sẽ là các công thức tính diện tích và chu vi hình bình hành .. tham khảo công thức tính diện tích hình bình hành để học tốt hơn nhé.

https://romanhords.com/cong-thuc-tinh-the-tich-hinh-tru-dien-tich-xung-quanh-va-toan-phan-hinh-tru-tron-cong-thuc-tinh-22976n.aspx Chúc các bạn thành công!