Nếu con đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc sinh sản thành bao gồm một cặp góc so le trong cân nhau (hoặc cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a với b tuy vậy song cùng với nhau.

Bạn đang xem: Song song là gì


Hai con đường thẳng tuy nhiên song (trong khía cạnh phẳng) là hai tuyến phố thẳng không tồn tại điểm chung.

Kí hiệu (a//b.)

- hai tuyến phố thẳng tách biệt thì hoặc cắt nhau hoặc tuy vậy song.


+ Nếu hai đường thẳng cắt một con đường thẳng thứ cha tạo thành một cặp góc so le trong đều nhau thì hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song.

+ Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai tuyến đường thẳng song song.

+ Nếu hai tuyến đường thẳng giảm một đường thẳng thứ tía tạo thành một cặp góc trong thuộc phía bù nhau thì hai đường thẳng song song.

Ngoài ra ta còn có dấu hiệu: Nếu hai tuyến phố thẳng cắt một con đường thẳng thứ cha tạo thành một cặp góc so le ngoài đều nhau thì hai tuyến phố thẳng song song.


Ví dụ:


*

+) (widehat A_1 = widehat B_1)

Mà 2 góc này tại vị trí so le trong

 (Rightarrow a//b)

+) (widehat A_3 = widehat B_1)

Mà 2 góc này ở trong phần đồng vị

(Rightarrow a//b)

+) (widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0)

Mà 2 góc này tại vị trí trong cùng phía

(Rightarrow a//b)


3. định đề Ơ-clít về hai tuyến đường thẳng song song


Qua một điểm nằm không tính một con đường thẳng, chỉ bao gồm một mặt đường thẳng tuy vậy song tuy vậy với đường thẳng đó.


4. Tính chất hai mặt đường thẳng tuy vậy song


*

Nếu hai đường thẳng tuy vậy song bị cắt bởi một mặt đường thẳng thứ tía thì:

+ nhị góc so le trong sót lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bởi nhau

+ hai góc trong cùng phía bù nhau


Ví dụ:


*

Nếu $a//b$ thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)


5. Vẽ hai đường thẳng song song

Một số cách vẽ được minh họa như sau:

*

II. Các dạng toán thường xuyên gặp

Dạng 1: nhận biết và chứng tỏ hai con đường thẳng tuy nhiên song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cắp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Rồi thực hiện dấu hiệu nhận thấy hai mặt đường thẳng tuy vậy song.

Xem thêm: - Crystal Report 2008 Runtime Download

Dạng 2: Tính số đo góc tạo vì đường thẳng cắt hai đường thẳng tuy vậy song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng tuy vậy song bị cắt vị một đường thẳng thứ bố thì:

+ nhị góc so le trong còn lại bằng nhau

+ hai góc đồng vị bằng nhau

+ hai góc trong cùng phía bù nhau

Dạng 3: xác minh các góc đều nhau hoặc bù nhau dựa vào tính chất hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song

Phương pháp:

Bước 1: chứng tỏ hai con đường thẳng tuy nhiên song (nếu không có)

Bước 2: sử dụng tính chất:

Nếu hai tuyến phố thẳng song song bị cắt vì chưng một con đường thẳng thứ ba thì:

+ nhì góc so le trong còn sót lại bằng nhau

+ nhị góc đồng vị bằng nhau

+ hai góc trong cùng phía bù nhau

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 212 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp romanhords.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện romanhords.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép romanhords.com gởi các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.