Các sự khác biệt chính giữa proton và electron là thế proton là một hạt hạ nguyên tử được tìm thấy trong hạt nhân của một nguyên tử, trong khi các electron là các hạt quay quanh hạt nhân.

Bạn đang xem: So sánh số proton và electron trong nguyên tử

Nguyên tử là khối xây dựng của tất cả các chất hiện có. Một nguyên tử chứa một hạt nhân, có proton và neutron. Electron vòng tròn quanh hạt nhân theo quỹ đạo. Ngoài ra, còn có các hạt hạ nguyên tử nhỏ khác trong nhân. Hầu hết không gian trong một nguyên tử là trống rỗng. Các lực hấp dẫn giữa hạt nhân mang điện tích dương (điện tích dương do proton) và các electron tích điện âm duy trì hình dạng của nguyên tử.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Proton là gì3. Điện tử là gì4. So sánh cạnh nhau - Proton vs Electron ở dạng bảng5. Tóm tắt

Proton là gì?

Proton là một hạt hạ nguyên tử trong hạt nhân của các nguyên tử và có điện tích dương. Chúng tôi thường biểu thị nó bằng p. Khi các nhà khoa học phát hiện ra electron, họ không biết gì về một hạt gọi là proton. Goldstein đã phát hiện ra một hạt tích điện dương được tạo ra từ khí. Chúng được gọi là tia anode. Không giống như các điện tử, chúng có điện tích khác nhau theo tỷ lệ khối lượng tùy thuộc vào khí được sử dụng. Sau nhiều thí nghiệm của nhiều nhà khoa học, cuối cùng, Rutherford đã phát hiện ra proton vào năm 1917.

Số lượng proton trong một nguyên tử của một nguyên tố hóa học cho số nguyên tử của nó. Đó là bởi vì số nguyên tử bằng số lượng proton mà một nguyên tố có trong hạt nhân của nó. Ví dụ, số nguyên tử của natri là 11; do đó, natri có mười một electron trong hạt nhân.

*

Hình 01: Cấu trúc chung của một nguyên tử

Hơn nữa, proton có điện tích +1 và khối lượng của nó là 1.6726 × 10−27 Kilôgam. Hơn nữa, nó chứa ba quark, hai quark lên và một quark xuống. Nó là một hạt ổn định vì tuổi thọ phân rã của nó rất dài. Nguyên tố hydro đơn giản nhất chỉ có một proton. Khi nguyên tử hydro giải phóng electron, nó tạo thành ion H +, có proton. Do đó, trong hóa học, thuật ngữ có tên là Proton, đề cập đến ion H +. H + rất quan trọng trong các phản ứng axit-bazơ và là một loài cực kỳ phản ứng. Có nhiều hơn một proton trong tất cả các nguyên tố khác trừ hydro. Thông thường, trong các nguyên tử trung tính, số lượng electron tích điện âm và số lượng proton tích điện dương là tương tự nhau.

Điện tử là gì?

Một electron có ký hiệu e và có điện tích âm (-1). Khối lượng của một electron là 9,1093 × 10−31 kg, làm cho nó trở thành hạt hạ nguyên tử nhẹ nhất. Electron được phát hiện bởi J.J. Thompson vào năm 1897, và cái tên được đặt bởi Stoney. Khám phá về điện tử là một bước ngoặt trong khoa học vì nó dẫn đến sự giải thích về điện, liên kết hóa học, tính chất từ ​​tính, tính dẫn nhiệt, quang phổ và nhiều hiện tượng khác. Các electron nằm trong quỹ đạo của các nguyên tử và chúng có các spin ngược nhau.

Các electron trong quỹ đạo tồn tại dưới dạng các cặp electron. Mỗi cặp có hai electron có spin ngược nhau. Sự sắp xếp các electron theo quỹ đạo có thể được đưa ra trong cấu hình electron. Chẳng hạn, nguyên tử hydro chỉ có một electron trong quỹ đạo 1s của nó; do đó, cấu hình electron là 1s1. Các electron trong nguyên tử có hai loại: electron lõi và electron hóa trị. Các electron lõi nằm trong quỹ đạo bên trong và không liên quan đến liên kết hóa học. Các electron hóa trị nằm trong quỹ đạo ngoài cùng và liên quan trực tiếp đến liên kết hóa học.

Sự khác biệt giữa Proton và Electron là gì?

Proton là một hạt hạ nguyên tử trong hạt nhân của các nguyên tử và có điện tích dương trong khi electron là hạt hạ nguyên tử có ký hiệu e và điện tích âm (-1). Sự khác biệt chính giữa proton và electron là proton là một hạt hạ nguyên tử có trong hạt nhân của một nguyên tử, trong khi các electron quay quanh hạt nhân. Hơn nữa, khối lượng của một proton là 1,6726 × 10−27 kg trong khi khối lượng của một electron là 9,1093 × 10−31 Kilôgam. Do đó, khối lượng của electron bằng 1/1836 khối lượng của một proton.

Ngoài ra, một sự khác biệt đáng kể hơn giữa proton và electron là các proton không di chuyển mà các electron di chuyển liên tục xung quanh hạt nhân. Proton không tham gia vào các phản ứng hóa học thông thường, nhưng chúng có thể giúp ích trong các phản ứng hạt nhân trong khi các electron đóng vai trò chính trong các phản ứng hóa học. Vì vậy, đây là một sự khác biệt quan trọng giữa proton và electron.

*

Tóm tắt - Proton vs Electron

Proton và electron là các hạt hạ nguyên tử trong nguyên tử. Khác với những thứ này, hạt hạ nguyên tử quan trọng khác trong nguyên tử là neutron. Sự khác biệt chính giữa proton và electron là proton là các hạt hạ nguyên tử có trong hạt nhân của nguyên tử, trong khi electron là các hạt hạ nguyên tử quay quanh hạt nhân.

Xem thêm: Nghị Luận Về Lòng Yêu Nước Của Giới Trẻ Ngày Nay, Nghị Luận Xã Hội Về Lòng Yêu Nước

Tài liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie. Định nghĩa Proton - Thuật ngữ hóa học. Th thinkCo, ngày 5 tháng 12 năm 2018, Có sẵn tại đây.2. Helmenstine, Anne Marie. Định nghĩa Electron - Thuật ngữ hóa học. Th thinkCo, ngày 22 tháng 6 năm 2018, Có sẵn tại đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. Nguyên tử-struct của AhmadSherif - Công romanhords.comệc riêng, (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia