*
đã trả lời14 tháng 5, 2020bởi Nqoc_baka ● quản lí Trị ViênPhó giáo sư(33.1k điểm)được bầu chọn là thắc mắc hay nhất14 mon 5, 2020bởi Zake

* Giống nhau:

- Đều là ngành sản xuất mặt hàng hóa.

Bạn đang xem: So sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp

- Tạo ra sản phẩm sở hữu nhiều lợi ích, phục vụ mang đến nhu cầu của bé người.


Đặc điểm

Sản xuất công nghiệp

Sản xuất nông nghiệp

Giai đoạn sản xuất

- Gồm hai giai đoạn, nhì giai đoạn này diễn ra đồng thời hoặc cách xa nhau về măt ko gian.

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây con, tất cả sự sinh trưởng với phát triển qua nhiều giai đoạn kế tiếp, theo quy luật sinh học.

⟹Cần tôn trọng quy luật sinh học.

Mức độ tập trung

- Sản xuất công nghiệp gồm tính chất tập trung cao độ (trên một diện tích đất nhất định có thể xây dựng nhiều xí nghiệp, si mê nhiều lao động và tạo ra khối lượng hàng hóa lớn.

- không tồn tại tính mùa vụ.

- Sản xuất nông nghiệp phân tán trên một không khí rộng lớn.

- mang ý nghĩa mùa vụ.

Sản phẩm

- Sản phẩm là những vật vô tri vô giác (tư liệu sản xuất, vật phẩm tiêu dùng).

- Sản phẩm là những cá thể sống (cây, con).

Mức độ phụ thuộc tự nhiên

- Ít phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

- Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên.

Tính trình độ chuyên môn hóa

- Tính chuyên môn hóa cao, hợp tác hóa cao.

Xem thêm: Soạn Văn 8: Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản Ngữ Văn 8, Soạn Bài Liên Kết Các Đoạn Văn Trong Văn Bản

- Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được cắt cử tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.