*

*

Lớp 12
chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử vẻ vang 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử hào hùng 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử hào hùng 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Sinh học tập 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học thoải mái và tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi đến dãy các chất cùng ion: Zn, ZnO, Fe, FeO, S, SO2, SO3, N2, HBr, Cu2+, Br−. Số chất và ion có cả tính oxi hóa với tính khử là:

A 7B 5C 4d 6

Phương pháp giải:

Dựa vào số oxi hóa của các nguyên tố: nếu nguyên tố vẫn ở tinh thần số lão hóa thấp tuyệt nhất thì sẽ biểu hiện tính khử, giả dụ nguyên tố vẫn ở tâm trạng số oxi hóa tối đa thì sẽ trình bày tính oxi hóa. Ví như nguyên tố đã ở trạng thái số lão hóa trung gian thì vừa bao gồm tính khử vừa bao gồm tính oxi hóa.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của zn


Lời giải chi tiết:

(mathop Znlimits^0 )có số oxi hóa thấp độc nhất vô nhị → Zn chỉ tất cả tính khử

Trong (mathop Znlimits^ + 2 mathop Olimits^ - 2 ) thì (mathop Znlimits^ + 2 ) hoàn toàn có thể xuống số lão hóa thấp rộng là 0, còn oxi số oxi hóa -2 cấp thiết lên số oxi hóa cao hơn nữa là 0 nên cả phân tử ZnO chỉ gồm tính oxi hóa.

Fe gồm số oxi hóa bởi 0 là số thoái hóa thấp độc nhất vô nhị của Fe phải Fe chỉ có tính khử.

Trong FeO thì nguyên tố Fe tất cả số thoái hóa +2 là số lão hóa trung gian nên FeO vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử.

(mathop Slimits^0 )có số oxi hóa trung gian, hoàn toàn có thể lên số oxi hóa cao hơn là +4; +6; có thể xuống số lão hóa thấp hơn là -2 cần S vừa có tính lão hóa vừa tất cả tính khử.

(mathop Slimits^ + 4 O_2)thì yếu tố S gồm số oxi hóa +4 là số thoái hóa trung gian phải SO2 vừa tất cả tính thoái hóa vừa gồm tính khử.

(mathop Slimits^ + 6 O_3)thì yếu tố S tất cả số lão hóa +6 là số oxi hóa cao nhất nên SO3 chỉ tất cả tính oxi hóa.

Trong N2 thì nhân tố N gồm số oxi hóa 0 là số lão hóa trung gian buộc phải N2 vừa có tính thoái hóa vừa tất cả tính khử.

Trong HBr, yếu tố H bao gồm số thoái hóa +1 là số oxi hóa cao nhất nên tất cả tính oxi hóa, thành phần Br có số thoái hóa -1 là số oxi hóa thấp duy nhất nên tất cả tính khử. Vì vậy phân tử HBr vừa tất cả tính khử vừa tất cả tính oxi hóa.

Trong Cu2+, nhân tố Cu tất cả số oxi hóa +2 là số oxi hóa cao nhất của Cu nên Cu2+ bao gồm tính oxi hóa.

Trong Br−, nguyên tố Br có số thoái hóa -1 là số lão hóa thấp nhất yêu cầu Br− chỉ có tính khử.

Xem thêm: Top 15 Hình Ảnh Rắn Hổ Trâu, Địa Chỉ Bán Rắn Ráo Trâu Giống Tại Miền Bắc

Vậy các chất cùng ion vừa bao gồm tính khử vừa bao gồm tính thoái hóa là: FeO, S, SO2, N2, HBr (có 5 hóa học thỏa mãn).