Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.Bạn đang xem: Sở ngoại vụ tiếng anh là gì

Để cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước được quy củ từ cấp trung ương đến địa phương thì tại mỗi cấp, ngành lại có những cơ quan đứng đầu thực hiện nhiệm vụ và chức năng định hướng và phát triển.Bạn đang xem: Sở ngoại vụ tiếng anh là gì

Trong cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước ở nước ta bao gồm nhiều cơ quan khác nhau trong đó có Sở ngoại vụ. Vậy Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì? Bài viết dưới đây sẽ đưa tới những thông tin cần thiết để hiểu hơn về vấn đề này.

Bạn đang xem: Sở ngoại vụ tiếng anh là gì

Sở ngoại vụ là gì? Có chức năng gì?

Ngoài ra, khi tìm hiểu Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì chúng ta còn thấy sở còn có chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng tỉnh thông qua Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương hội nhập quốc tế, định hướng mở rộng quan hệ và phát triển toàn diện công tác đối ngoại của tỉnh; tổ chức quản lý công tác đối ngoại Đảng của tỉnh theo quy định của Đảng.

Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì?

Trong tiếng Anh, Sở ngoại vụ là External relations office hoặc Department of Foreign Affairs

Để hiểu hơn về câu hỏi Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì, quý vị có thể tham khảo cách giải thích trong tiếng Anh như sau:

External relations office is a specialized agency of the Provincial People’s Committee under the direction and management of the organization, payroll and operation of the Provincial People’s Committee; at the same time subject to the professional direction, guidance and examination of the Ministry of Foreign Affairs.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Tự Động Viết Hoa Sau Dấu Chấm Trong Word, Cách Dùng Tính Năng Tự Sửa Chữ Viết Hoa Trên Word


*

Tên một số sở ngành bằng tiếng Anh

Sở Ngoại vụ: Department of Foreign Affairs

– Sở Tư pháp: Department of Justice

– Sở Tài chính: Department of Finance

– Sở Công Thương: Department of Industry and Trade

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Department of Labour, War Invalids and Social Affairs

– Sở Giao thông vận tải: Department of Transport

– Sở Xây dựng: Department of Construction

– Sở Thông tin và Truyền thông: Department of Information and Communications – Sở Giáo dục và Đào tạo: Department of Education and Training

– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Department of Agriculture and Rural Development

– Sở Kế hoạch và Đầu tư: Department of Planning and Investment

– Sở Nội vụ Department of Home Affairs: Sở Y tế Department of Health

– Sở Khoa học và Công nghệ: Department of Science and Technology

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Department of Culture, Sports and Tourism

– Sở Tài nguyên và Môi trường: Department of Natural Resources and Environment

Một số ví dụ sử dụng từ Sở ngoại vụ trong tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về câu hỏi Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì? cùng tìm hiểu qua một số ví dụ sau đây:

– Department of Foreign Affairs has a Director and no more than 03 Deputy Directors

Dịch tiếng Việt là: Sở Ngoại vụ có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc

– The appointment of the Department Director and the Deputy Director of the Department is decided by the President of the City People’s Committee in accordance with the professional standards issued by the Ministry of Foreign Affairs and in accordance with the law

Dịch tiếng Việt là: Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Ngoại giao ban hành và theo quy định của pháp luật;

– Department of Foreign Affairs has a legal status with its own seal and account, is subject to the direction and management of the organization, payroll and operation of the City People’s Committee; at the same time subject to the professional direction, guidance and examination of the Ministry of Foreign Affairs

Trên đây, chúng tôi đã gửi tới Quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới thắc mắc Sở ngoại vụ tiếng Anh là gì? Trường hợp Quý khách hàng cần tư vấn và hỗ trợ các vấn đề liên quan, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được giải đáp kịp thời.