Hệ thống định hướng Toán 11 qua Sơ đồ tứ duy Toán 11 chương 1 Đại số cụ thể nhất. Tổng thích hợp loạt bài xích hướng dẫn lập Sơ đồ tư duy Toán 11 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số – Hàm con số giác và phương trình lượng giác

1. Sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số ngắn nhất


*

Bạn sẽ xem: Sơ đồ tư duy Toán 11 chương 1 Đại số

2. Sơ đồ tứ duy toán 11 chương 1 đại số chi tiết (kèm video)


*

Video sơ đồ bốn duy toán 11 chương 1 đại số

B. Tóm tắt bí quyết toán 11 chương 1 đại số – Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác

I. Cách làm lượng giác


*

*

*

C. Các dạng toán về Phương trình lượng giác và phương thức giải

 Dạng 1: Giải phương trình lượng giác cơ bản

* Phương pháp

– Dùng những công thức nghiệm tương xứng với từng phương trình.Bạn vẫn xem: Sơ đồ tư duy toán 11

Dạng 2: Giải một số phương trình lượng giác đưa được về dạng PT lượng giác cơ bản

* Phương pháp

– Dùng những công thức biến đổi để mang về phương trình lượng giác đã mang đến về phương trình cơ bạn dạng như Dạng 1.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy toán 11 chương 1 đại số

Dạng 3: Phương trình bậc nhất có một hàm con số giác

* Phương pháp

– Đưa về dạng phương trình cơ bản, ví dụ: 

Dạng 4: Phương trình bậc hai bao gồm một hàm số lượng giác

* Phương pháp

♦ Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc hai so với t, ví dụ:

 + Giải phương trình: asin2x + bsinx + c = 0;

 + Đặt t=sinx (-1≤t≤1), ta tất cả phương trình at2 + bt + c = 0.

* lưu lại ý: Khi đặt t=sinx (hoặc t=cosx) thì phải gồm điều kiện: -1≤t≤1

* Phương pháp

 

 – Đưa PT về dạng phương trình bậc 2 so với t.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Hình Học 9 Chương 2 Chọn Lọc, 154 Bài Tập Hay Chọn Lọc

* lưu ý: PT: asinx + bcosx = c, (a≠0,b≠0) gồm nghiệm khi c2 ≤ a2 + b2

Dạng 6: Phương trình đối xứng với sinx với cosx: a(sinx + cosx) + bsinx.cosx + c = 0 (a,b≠0).


Follow Us


Có gì mới


Trending