Số các giá trị của dấu hiệu là gì? Ý nghĩa của số các giá trị của số hiệu trong toán học, trong cuộc sống là như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu về số các giá trị của dấu hiệu trong bài viết dưới đây. 


*
*
*

Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu là gì


Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu là gì

Tần số đề cập đến số lần một sự kiện hoặc một giá trị xảy ra. Bảng tần số là một bảng liệt kê các mục và hiển thị số lần các mục đó xảy ra. 

Ví dụ 1: Alan phải đặt các quả bóng vào hai hộp. Anh ta bắt đầu thả quả bóng này đến quả bóng kia vào hai hộp có tên A và B. Alan thả các quả bóng một cách ngẫu nhiên, và sau khi thả 10 quả bóng, anh ta nghỉ một chút và sau đó lặp lại nhiệm vụ với 10 quả bóng còn lại. 

Các bảng đã cho cho thấy mô hình về cách Alan bỏ các quả bóng vào hai hộp.

Bạn đang xem: Số các giá trị là gì

Các bảng đã cho cho thấy mô hình về cách Alan bỏ các quả bóng vào hai hộp.

Cố gắngBóng rơi vào ô A hoặc BCố gắngBóng rơi vào ô A hoặc B
1Một1B
2B2B
3Một3Một
4Một4Một
5Một5Một
6Một6Một
7B7B
số 8Mộtsố 8Một
9B9B
10Một10Một

Vẽ biểu đồ tần số của một quả bóng rơi trong Hộp A trong trường hợp cả hai lần thử trong một bảng, đây là những gì chúng ta nhận được:

Thử nghiệmTần số viên bi rơi ở hộp A
Thử nghiệm 1số 8
Thử nghiệm 26

Ví dụ 2: Tổng số điểm 3 môn thi của các học sinh trong một phòng thi được cho trong bảng sau:

2718142618242726
2426212115282118
2121242728142428
a) Dấu hiệu ở đây là gì?b) Lập bảng “tần số”c) Rút ra nhận xét.

Lời giải

a) Dấu hiệu ở đây là: “Tổng số điểm 3 môn thi của các học sinh trong một phòng thi”b) Bảng tần số:
Giá trị X141518124262728
Tần số n21354333N = 24
c) Rút ra nhận xét

+ Số các giá trị của dấu hiệu: 24

+ Số các giá trị khác nhau là: 8

+ Tổng số điểm 3 môn thi thấp nhất là 14 điểm

+ Tổng số điểm 3 môn thi cao nhất là 28 điểm

+ Tổng số điểm 3 môn thi chủ yếu là 21 – 24 điểm

+ Giá trị có tần số lớn nhất là 21

Bảng như vậy được gọi là bảng tần số. Chúng tôi lập bảng bằng cách sắp xếp các giá trị dữ liệu thu thập được và tần số tương ứng của chúng. Mục đích của việc xây dựng bảng này là để hiển thị số lần một giá trị xuất hiện.

Tạo bảng tần số như thế nào

Bước 1 : Tạo ba cột. Cột đầu tiên mang các giá trị dữ liệu theo thứ tự tăng dần (từ giá trị nhỏ hơn đến giá trị lớn). 

Bước 2 : Cột thứ hai chứa số lần giá trị dữ liệu xuất hiện bằng cách sử dụng dấu kiểm đếm. Đếm cho mọi hàng trong bảng. Sử dụng dấu kiểm đếm để đếm. 

Bước 3 : Đếm số lượng dấu kiểm đếm cho mỗi giá trị dữ liệu và ghi nó vào cột thứ ba.

Tổng các tần số của dấu hiệu là gì

Tần số n của một giá trị x là số lần gặp giá trị đó trong dãy các giá trị của dấu hiệu.

Xem thêm: Hãy Nêu Các Tính Chất Phép Nhân Số Nguyên Có Những Tính Chất Cơ Bản Gì

Ta có thể nhận xét là: Tổng các tần số của các giá trị khác nhau của dấu hiệu thì bằng số các đơn vị điều tra (hay là số tất cả các giá trị của dấu hiệu, kí hiệu là N). 

Vậy là chúng tôi đã giúp các bạn tổng hợp thông tin về số các giá trị của dấu hiệu là gì. Hy vọng rằng thông qua bài viết này các bạn sẽ hiểu hơn về giá trị của dấu hiệu cùng các ứng dụng của nó.