Giải bài xích tập trang 50 SGK bài hai đường thẳng vuông góc Toán 4. Câu 1: sử dụng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?...

Bạn đang xem: Sách toán lớp 4 trang 50


Bài 1, bài bác 2 tiết 41 trang 50 sgk Toán 4

Bài 1

Dùng ê ke nhằm kiểm tra hai tuyến phố thẳng có vuông góc với nhau giỏi không?

a) 

*
b) 
*

Bài 2

Cho hình chữ nhật ABCD, AB cùng BC là một cặp cạnh vuông góc cùng với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc cùng với nhau bao gồm trong hình chữ nhật đó.

*

Hướng dẫn giải:

Bài 1 học sinh dùng ê ke để kiểm tra, cùng có tác dụng là:

- hai đường thẳng IH cùng IK vuông góc với nhau.

- hai tuyến đường thẳng MP với MQ không vuông góc với nhau.

Bài 2

Các cặp cạnh vuông góc cùng với nhau bao gồm trong hình chữ nhật ABCD là 

- AB với BC là 1 trong cặp cạnh vuông góc với nhau.

- BC và CD là 1 trong cặp cạnh vuông góc với nhau

- CD cùng DA là 1 trong những cặp cạnh vuông góc với nhau.

- DA với AB là một cặp cạnh vuông góc cùng với nhau.

Bài 3, bài xích 4 ngày tiết 41 trang 50 sgk Toán 4

Bài 3 sử dụng ê ke để khám nghiệm góc vuông rồi nêu từng cặp đoạn thẳng vuông góc cùng nhau có trong những hình sau:

*
*

Bài 4 cho hình tứ giác ABCD bao gồm góc đỉnh A và góc đỉnh D là những góc vuông.

a) Hãy nêu thương hiệu từng cặp cạnh vuông góc cùng với nhau.

Xem thêm: Sci - Research:

b) Hãy nêu tên từng cặp cạnh giảm nhau mà lại không vuông góc với nhau.

*

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Học sinh cần sử dụng ê ke để bình chọn góc vuông từ đó nêu tên các cặp đoạn thẳng vuông góc như sau: