romanhords.com reviews đến độc giả file PDF Sách giáo khoa Sinh học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục tiêu giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kiến thức và văn bản chương trình SGK Sinh học 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12:Lời nói đầu.Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.Chương I. Lý lẽ di truyền và biến dị.Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân song ADN.Bài 2. Phiên mã cùng dịch mã.Bài 3. Điều hoà chuyển động gen.Bài 4. Đột phát triển thành gen.Bài 5. Nhiễm sắc đẹp thể và đột biến kết cấu nhiễm sắc đẹp thể.Bài 6. Đột biến con số nhiễm sắc thể.Bài 7. Thực hành: quan lại sát các dạng đột nhiên biến con số nhiễm sắc đẹp thể bên trên tiêu phiên bản cố định và trên tiêu phiên bản tạm thời.Chương II. Tính quy phép tắc của hiện tượng kỳ lạ di truyền.Bài 8. Quy hiện tượng Menđen: Quy dụng cụ phân li.Bài 9. Quy cách thức Menđen: Quy mức sử dụng phân li độc lập.Bài 10. Thúc đẩy gen và tác động đa hiệu của gen.Bài 11. Links gen với hoán vị gen.Bài 12. Di truyền liên kết với giới tính cùng di truyền xung quanh nhân.Bài 13. Ảnh tận hưởng của môi trường thiên nhiên lên sự biểu thị của gen.Bài 14. Thực hành: Lai giống.Bài 15. Bài tập chương I với chương II.Chương III. Di truyền học quần thể.Bài 16. Cấu tạo di truyền của quần thể.Bài 17. Kết cấu di truyền của quần thể (tiếp theo).Chương IV. Ứng dụng dt học.Bài 18. Lựa chọn giống đồ dùng nuôi và cây cối dựa bên trên nguồn biến tấu tổ hợp.Bài 19. Tạo nên giống bằng phương pháp gây đột biến và technology tế bào.Bài 20. Tạo nên giống nhờ technology gen.Chương V. Dt học người.Bài 21. Dt y học.Bài 22. đảm bảo an toàn vốn ren của loài bạn và một số vấn đề xã hội của dt học.Bài 23. Ôn tập phần dt học.Phần SÁU. TIẾN HOÁ.Chương I. Vật chứng và qui định tiến hoá.Bài 24. Các minh chứng tiến hoá.Bài 25. Giáo lý Lamac và học thuyết Đacuyn.Bài 26. đạo giáo tiến hoá tổng phù hợp hiện đại.Bài 27. Quy trình hình thành quần thể mê thích nghi.Bài 28. Loài.Bài 29. Quá trình hình thành loài.Bài 30. Quá trình hình thành chủng loại (tiếp theo).Bài 31. Tiến hoá lớn.Chương II. Sự tạo nên và phát triển của cuộc đời trên Trái Đất.Bài 32. Bắt đầu sự sống.Bài 33. Sự trở nên tân tiến của sinh giới qua những đại địa chất.Bài 34. Sự gây ra loài người.Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.Chương I. Cá thể và quần thể sinh vật.Bài 35. Môi trường sống và các yếu tố sinh thái.Bài 36. Quần thể sinh đồ gia dụng và mối quan hệ giữa những cá thể vào quần thể.Bài 37. Các đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh vật.Bài 38. Những đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh đồ vật (tiếp theo).Bài 39. Trở nên động con số cá thể của quần thể sinh vật.Chương II. Quần xã sinh vật.Bài 40. Quần xóm sinh đồ dùng và một số trong những đặc trưng cơ bạn dạng của quần xã.Bài 41. Diễn cố gắng sinh thái.Chương III. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo đảm môi trường.Bài 42. Hệ sinh thái.Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.Bài 44. Quy trình sinh địa hoá và sinh quyển.Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và công suất sinh thái.Bài 46. Thực hành: cai quản lí với sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.Bài 47.


Bạn đang xem: Sách sinh học 12 pdf


Xem thêm: Xem Bảng Công Thức Lượng Giác Nhân Đôi Lượng Giác Có Bài Tập Minh Họa Đầy Đủ

Ôn tập phần Tiến hoá và sinh thái xanh học.Bài 48. Ôn tập lịch trình Sinh học cung cấp Trung học phổ thông.