Sách Giáo Khoa Sinh Học Lớp 10 Nâng Cao được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm ba phần :Giới thiệu chung về thế giới sống ,Sinh học tế bào và Sinh học vi sinh vật cung cấp đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …


Bạn đang xem: Sách sinh 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sốngBài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học và nướcBài 4. Cacbohiđrat và lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinhĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀOBài 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chấtBài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chấtBài 15. Thực hành: Một số thí nghiệm về enzimBài 16. Hô hấp tế bàoBài 17. Quang hợpĐề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phânBài 19. Giảm phânBài 20. Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Loài Bướm Ngày, Vài Điều Cần Biết Về Loài Bướm

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Sinh sản của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: Quan sát một số vi sinh vậtĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu trúc các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10