Sách Giáo Khoa Sinh học tập Lớp 10 Nâng Cao được bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo biên soạn và vạc hành. Sách gồm ba phần :Giới thiệu chung về nhân loại sống ,Sinh học tập tế bào và Sinh học tập vi sinh vật cung cấp đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …


Bạn đang xem: Sách sinh 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU bình thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Những cấp tổ chức của trái đất sốngBài 2. Các giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat với lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề soát sổ 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản teo nguyên sinhĐề chất vấn 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Bao gồm về tích điện và gửi hóa đồ vật chấtBài 14. Enzim cùng vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa trang bị chấtBài 15. Thực hành: một số trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Hô hấp tế bàoBài 17. Quang đãng hợpĐề đánh giá 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan liêu sát những kì của nguyên phân trên tiêu bạn dạng rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tập tế bàoĐề soát sổ 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Loài Bướm Ngày, Vài Điều Cần Biết Về Loài Bướm

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, đưa hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp cùng phân giải những chất sinh hoạt vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic cùng lacticĐề kiểm soát 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Phát triển của vi sinh vậtBài 26. Sinh sản của vi sinh vậtBài 27. Những yếu tố tác động đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan lại sát một trong những vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. Vi khuẩn VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Kết cấu các nhiều loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủBài 31. Virut tạo bệnh. Ứng dụng của virut vào thực tiễnBài 32. Dịch truyền nhiễm cùng miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề chất vấn 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10