- Chọn bài xích -Nhân cùng với số gồm một chữ sốTính hóa học giao hoán của phép nhânNhân cùng với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,...Tính chất phối kết hợp của phép nhânNhân cùng với số gồm tận cùng là chữ số 0Đề -xi-mét vuôngMét vuông trang 64Nhân một số tự nhiên với cùng 1 tổngNhân một vài với một hiệuLuyện tập trang 68Nhân với số gồm hai chữ sốLuyện tập trang 69Giới thiệu nhân nhẩm số gồm hai chữ số với 11Nhân với số có tía chữ sốNhân cùng với số có ba chữ số (tiếp theo)Luyện tập trang 74Luyện tập thông thường trang 75


Bạn đang xem: Sách giáo khoa toán lớp 4 trang 75

Mục lục

Xem cục bộ tài liệu Lớp 4: trên đây

Xem toàn cục tài liệu Lớp 4: tại đây

Sách giải toán 4 rèn luyện chung trang 75 giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 4 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và thích hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Bài 1 (trang 75 SGK Toán 4): Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

a) 10 kg = … yến

100kg = …tạ

50 kilogam = … yến

300kg = …tạ

80kg = …yến

1200kg = ..tạ

b) 1000kg = …tấn

10 tạ =….tấn

8000kg =…tấn

30 tạ = ….tấn

15 000kg = …tấn

200 tạ = …tấn

c) 100cm2 = …dm2

100dm2 =…m2

800cm2 =…dm2

900dm2 =…m2

1700cm2 =…dm2

1000dm2 = …m2

Lời giải:

a) 10 kilogam = 1 yến

100kg = 1 tạ

50 kg = 5 yến

300kg = 3 tạ

80kg = 8 yến
Xem thêm: Đoàn Tncs Hồ Chí Minh Do Ai Sáng Lập, Lãnh Đạo Và Rèn Luyện?

1200kg = 12 tạ

b) 1000kg = 1 tấn

10 tạ = 3 tấn

8000kg = 8 tấn

30 tạ = 3 tấn

15 000kg = 15 tấn

200 tạ = 20 tấn

c) 100cm2 =1 dm2

100dm2 = 1 m2

800cm2 = 8 dm2

900dm2 = 9 m2

1700cm2 = 17 dm2

1000dm2 = 10 m2

Bài 2 (trang 75 SGK Toán 4): Tính:

a) 268 x 235

324 x 250

b) 475 x 205

309 x 207

c) 45 x 12 + 8

45 x (12 +8)

Lời giải:

a) 268 x 235 = 62980

324 x 250 = 8100

b) 475 x 205 = 97375

309 x 207 = 63963

c) 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8) = 45 x đôi mươi = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 2 x 39 x 5;

b) 302 x 16 + 302 x 4;

c) 769 x 85 – 769 x 75.

Lời giải:

a) 2 x 39 x 5

= 39 x (2 x 5)

= 39 x 10 = 390

b) 302 x 16 + 302 x 4

= 302 x ( 16 +4)

= 302 x trăng tròn = 6040

c) 769 x 85 – 769 x 75

= 769 x (85 – 75)

= 769 x 10 = 7690

Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4): nhì vòi nước cùng bắt đầu chảy vào trong 1 bể. Vòi trước tiên mỗi phút tung được 25l nước. Vòi thứ hai mỗi phút rã được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả nhị vòi đó chảy vào bể được từng nào lít nước ?

Lời giải:

Cách 1:

Ta có một giờ 15 phút = 75 phút.


Mỗi phút hai vòi nước cùng chảy vào bể được: 25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ đồng hồ 15 phút cả hai vòi chảy được vào bể được:

40 x 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Cách 2:

1 tiếng 15 phút = 75 phút

Sau 1 tiếng 15 phút vòi trước tiên chảy vào bể được:

25 x 75 = 1875 (l)

Sau 1 giờ 15 phút vòi đồ vật hai tung vào bể được:

15 x 75 = 1125 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả nhì vòi chảy được vào bể được:

1875 + 1125 = 3000 (l)

Đáp số: 3000 l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4): Một hình vuông có cạnh là a. Hotline S là diện tích s của hình vuông.

*