romanhords.com reviews đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa hóa học 12 (tải xuống miễn phí), nhằm giúp chúng ta tra cứu nhanh lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và nội dung chương trình SGK chất hóa học 12.

Mục lục Sách giáo khoa chất hóa học 12:CHƯƠNG 1 – ESTE – LIPIT.Bài 1. Este.Bài 2. Lipit.Bài 3. Quan niệm về xà chống và hóa học giặt rửa tổng hợp.Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo.CHƯƠNG 2 – CACBOHIĐRAT.Bài 5. Glucozơ.Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơ.Bài 7. Luyện tập: cấu tạo và đặc điểm của cacbohiđrat.Bài 8. Thực hành: Điều chế, đặc thù hoá học tập của este với cacbohiđrat.CHƯƠNG 3 – AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN.Bài 9. Amin.Bài 10. Amino axit.Bài 11. Peptit với protein.Bài 12. Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit cùng protein.CHƯƠNG 4 – POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME.Bài 13. Đại cương cứng về polime.Bài 14. Vật liệu polime.Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime.Bài 16. Thực hành: một số trong những tính chất của protein và vật liệu polime.CHƯƠNG 5 – ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI.Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần trả và cấu tạo của kim loại.Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại.Bài 19. Phù hợp kim.Bài 20. Sự làm mòn kim loại.Bài 21. Điều chế kim loại.Bài 22. Luyện tập: đặc thù của kim loại.Bài 23. Luyện tập: Điều chế sắt kẽm kim loại và sự bào mòn kim loại.Bài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại.CHƯƠNG 6 – KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM.Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm cùng hợp chất đặc biệt của kim loại kiềm.Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc trưng của kim loại kiềm thổ.Bài 27. Nhôm với hợp chất của nhôm.Bài 28. Luyện tập: đặc điểm của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúng.Bài 29. Luyện tập: đặc thù của nhôm và hợp hóa học của nhôm.Bài 30. Thực hành: tính chất của natri, magie, nhôm cùng hợp hóa học của chúng.CHƯƠNG 7 – SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan lại TRỌNG.Bài 31. Sắt.Bài 32. Hợp hóa học của sắt.Bài 33. Kim loại tổng hợp của sắt.Bài 34. Crom cùng hợp hóa học của crom.Bài 35. Đồng cùng hợp chất của đồng.Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.Bài 37. Luyện tập: tính chất hoá học tập của sắt với hợp chất của sắt.Bài 38. Luyện tập: tính chất hoá học tập của crom, đồng cùng hợp chất của chúng.Bài 39. Thực hành: đặc điểm hoá học tập của sắt, đồng và hầu như hợp chất của sắt, crom.CHƯƠNG 8 – PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ.Bài 40. Dìm biết một trong những ion vào dung dịch.Bài 41. Thừa nhận biết một vài chất khí.Bài 42. Luyện tập: nhấn biết một số trong những chất vô cơ.CHƯƠNG 9 – HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN tởm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG.Bài 43. Hoá học và vấn đề cải cách và phát triển kinh tế.Bài 44.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa 12


Xem thêm: Phép Trừ Các Số Trong Phạm Vi 10000, Phép Trừ Các Số Trong Phạm Vi 10 000

Hoá học tập và vấn đề xã hội.Bài 45. Hoá học tập và vụ việc môi trường.Chịu nhiệm vụ xuất bản: quản trị Hội đồng member kiêm tgđ NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó tổng giám đốc kiêm Tổng chỉnh sửa GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: VƯƠNG MINH CHÂU – NGUYỄN VĂN LỄ.Biên tập tái bản: NGUYỄN VĂN NGUYÊN – ĐẶNG CÔNG HIỆP.Biên tập mĩ thuật: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Biên tập kĩ thuật và trình bày: NGUYỄN THỊ HỒNG VY.Trình bày bìa: PHAN HƯƠNG.Sửa phiên bản in: NGUYỄN VĂN NGUYÊN.Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG.Trong sách tất cả sử dụng một số hình hình ảnh minh hoạ lấy từ sách nước ngoài.