Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 10 được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và kiến tạo .Sách có bảy chương đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề chất hóa học …
Bạn đang xem: Sách giáo khoa hoá học 10 cánh diều

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ – HÓA HỌC 10

Bài 1. Thành phần nguyên tửBài 2. Phân tử nhân nguyên tử, yếu tắc hoá học, đồng vịBài 3. Luyện tập: nhân tố nguyên tửBài 4. Cấu trúc vỏ nguyên tửBài 5. Thông số kỹ thuật electron nguyên tửBài 6. Luyện tập: kết cấu vỏ nguyên tửĐề chất vấn 15 phút – Chương 1 – chất hóa học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN – HÓA 10

Bài 7. Bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 8. Sự thay đổi tuần hoàn mong hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa họcBài 9. Sự biến hóa tuần hoàn tính chất của những nguyên tố hóa học. Định cách thức tuần hoànBài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcBài 11. Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự chuyển đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử với tính chất của những nguyên tố hóa họcĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 2 – hóa học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – hóa học 10

CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 12. Link ion – tinh thể ionBài 13. Link cộng hóa trịBài 14. Tinh thể nguyên tử với tinh thể phân tửBài 15. Hóa trị cùng số oxi hóaBài 16. Luyện tập: link hóa họcĐề kiểm soát 15 phút – Chương 3 – hóa học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ

Bài 17. Phản bội ứng oxi hoá – khửBài 18. Phân nhiều loại phản ứng vào hoá học vô cơBài 19. Luyện tập: bội phản ứng oxi hoá – khửBài 20. Bài thực hành số 1: bội nghịch ứng lão hóa – khửĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 4 – hóa học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bài 21. Bao gồm về đội halogenBài 22. CloBài 23. Hiđro clorua – Axit clohiđric cùng muối cloruaBài 24. Qua quýt về phù hợp chất bao gồm oxi của cloBài 25. Flo – Brom – IotBài 26. Luyện tập: đội halogenBài 27. Bài thực hành thực tế số 2: tính chất hóa học của khí clo cùng hợp chất của cloBài 28. Bài thực hành thực tế số 3: đặc điểm của Brom cùng IotĐề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – hóa học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 6. OXI – LƯU HUỲNH

Bài 29. Oxi – ozonBài 30. Lưu huỳnhBài 31. Bài thực hành số 4: đặc thù của oxi, giữ huỳnhBài 32. Hiđro sunfua – lưu hoàng đioxit – lưu huỳnh trioxitBài 33. Axit sunfuric – muối hạt sunfatBài 34. Luyện tập oxi với lưu huỳnhBài 35. Bài thực hành số 5: đặc thù các hợp chất của lưu huỳnhĐề chất vấn 15 phút – Chương 6 – chất hóa học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 6 – chất hóa học 10

CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC – HÓA HỌC 10

Bài 36. Tốc độ phản ứng hóa họcBài 37. Bài thực hành thực tế số 6: tốc độ phản ứng hóa họcBài 38. Cân đối hóa họcBài 39. Luyện tập vận tốc phản ứng và cân đối hóa họcĐề khám nghiệm 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 7 – chất hóa học 10
*

*

*

*

*

Mê download Sách là thư viện sách online cho phép người dùng tải sách miễn phí, tải sách hay, download sách miễn phí, download sách hay, đọc sách online. Cửa hàng chúng tôi có tương đối nhiều sách thuộc nhiều thể một số loại với những format Ebook thịnh hành cho smartphone và trang bị tính. Các bạn đọc hoàn toàn có thể xem online hoặc tải về về máy nhằm tiện theo dõi.
Xem thêm: " Đoàn Kết Là Sức Mạnh Vô Địch (4 Mẫu), Đoàn Kết Là Sức Mạnh Vô Địch

Sách Giáo Khoa Lớp 1

Sách Giáo Khoa Lớp 2

Sách Giáo Khoa Lớp 3

Sách Giáo Khoa Lớp 4

Sách Giáo Khoa Lớp 5

Sách Giáo Khoa Lớp 6

Sách Giáo Khoa Lớp 7

Sách Giáo Khoa Lớp 8

Sách Giáo Khoa Lớp 9

Sách Giáo Khoa Lớp 10

Sách Giáo Khoa Lớp 11

Sách Giáo Khoa Lớp 12


Mọi tin tức và hình hình ảnh trên website đa số được đọc trên Internet. Chúng tôi không mua hay chịu đựng trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên website này. Ví như làm tác động đến cá thể hay tổ chức triển khai nào, khi được yêu thương cầu, công ty chúng tôi sẽ chăm chú và gỡ quăng quật ngay lập tức.