romanhords.com ra mắt đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa Địa lí 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích giúp chúng ta tra cứu cấp tốc lý thuyết, kiến thức và kỹ năng và ngôn từ chương trình SGK Địa lí 12.

Mục lục Sách giáo khoa Địa lí 12:Địa lí Việt Nam.Bài 1. Vn trên đường thay đổi và hội nhập.Địa lí từ bỏ nhiên.Vị trí địa lí và lịch sử hào hùng phát triển lãnh thổ.Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ vật Việt Nam.Bài 4. Lịch sử hình thành và cải tiến và phát triển lãnh thổ.Bài 5. Lịch sử hình thành và cách tân và phát triển lãnh thổ (tiếp theo).Đặc điểm thông thường của từ nhiên.Bài 6. Đất nước các đồi núi.Bài 7. Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo).Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc đẹp của biển.Bài 9. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.Bài 10. Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm gió mùa (tiếp theo).Bài 11. Vạn vật thiên nhiên phân hoá đa dạng.Bài 12. Vạn vật thiên nhiên phân hoá phong phú (tiếp theo).Bài 13. Thực hành: Đọc bạn dạng đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một vài dãy núi cùng đỉnh núi.Vấn đề sử dụng và đảm bảo tự nhiên.Bài 14. Thực hiện và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.Bài 15. đảm bảo môi trường và phòng kháng thiên tai.Địa lí dân cư.Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố cư dân ở nước ta.Bài 17. Lao rượu cồn và việc làm.Bài 18. Đô thị hoá.Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ cùng phân trò trống phân hoá về thu nhập trung bình theo đầu fan giữa các vùng.Địa lí tởm tế.Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức kinh tế.Địa lí các ngành gớm tế.Một số vấn đề cách tân và phát triển và phân bố nông nghiệp.Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp trồng trọt nước ta.Bài 22. Vấn đề cải tiến và phát triển nông nghiệp.Bài 23. Thực hành: so với sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt.Bài 24. Vấn đề cách tân và phát triển ngành thuỷ sản và lâm nghiệp.Bài 25. Tổ chức triển khai lãnh thổ nông nghiệp.Một số vấn đề cải tiến và phát triển và phân bổ công nghiệp.Bài 26. Tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp.Bài 27. Vụ việc phát triển một vài ngành công nghiệp trọng điểm.Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ thần nghiệp.Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, dìm xét và phân tích và lý giải sự đưa dịch cơ cấu công nghiệp.Một số vấn đề cách tân và phát triển và phân bố các ngành dịch vụ.Bài 30. Vấn đề cách tân và phát triển ngành giao thông vận tải đường bộ và tin tức liên lạc.Bài 31. Vấn đề cải cách và phát triển thương mại, du lịch.Địa lí các vùng kinh tế.Bài 32. Vấn đề khai quật thế mạnh khỏe ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.Bài 33. Vấn đề vận động và di chuyển cơ cấu tài chính theo ngành nghỉ ngơi Đồng bằng sông Hồng.Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực sống Đồng bởi sông Hồng.Bài 35. Vụ việc phát triển tài chính – thôn hội nghỉ ngơi Bắc Trung Bộ.Bài 36. Sự việc phát triển tài chính – buôn bản hội sinh hoạt Duyên hải phái nam Trung Bộ.Bài 37. Vấn đề khai thác thế bạo gan ở Tây Nguyên.Bài 38. Thực hành: so sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc phệ giữa vùng Tây Nguyên với Trung du cùng miền núi Bắc Bộ.Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo hướng sâu sống Đông nam giới Bộ.Bài 40. Thực hành: phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông phái nam Bộ.Bài 41. Vụ việc sử dụng hợp lí và cải tạo thoải mái và tự nhiên ở Đồng bởi sông Cửu Long.Bài 42. Vấn đề cách tân và phát triển kinh tế, bình an quốc phòng ở biển khơi Đông và những đảo, quần đảo.Bài 43. Những vùng kinh tế trọng điểm.Địa lí địa phương.Bài 44.


Bạn đang xem: Sách giáo khoa địa lý 12


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 171 : Luyện Tập Chung, Bài 171 : Luyện Tập Chung

Tò mò địa lí tỉnh, thành phố.Bài 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, tp (tiếp theo).Chịu nhiệm vụ xuất bản: chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc NGƯT NGÔ TRẦN ÁI.Phó tgđ kiêm Tổng chỉnh sửa GS.TS VŨ VĂN HÙNG.Biên tập lần đầu: TRẦN NGỌC ĐIỆP – BÙI THỊ BÍCH NGỌC.Biên tập tái bản: BÙI THỊ BÍCH NGỌC – HOÀNG CÔNG DỤNG.Trình bày bìa: NGUYỄN KIM DUNG.Thiết kế sách: TRẦN NGHĨA DŨNG.Biên tập mĩ thuật: LƯƠNG QUỐC HIỆP.Biên vẽ bạn dạng đồ: CÔNG TY CỔ PHẦN BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC.Sửa bạn dạng in: BÙI THỊ BÍCH NGỌC.Chế bản: CTCP MĨ THUẬT và TRUYỀN THÔNG.Trong sách tất cả sử dụng một trong những tư liệu hình ảnh của TTX Việt Nam.