SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
thiết bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học tập SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Sách bài tập hóa 11 nâng cao pdf

*
Sách bài tập chất hóa học 11 nâng cao

Giải bài bác tập Sách bài bác tập hóa học 11 nâng cấp - giải thuật bài tập Sách bài bác tập hóa học 11 cải thiện - Tổng hòa hợp lời giải cho các bài tập vào Sách bài xích tập hóa học 11 nâng cấp


CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI bài bác 1: Sự điện li bài xích 2: Phân loại những chất năng lượng điện li bài 3: Axit, bazơ và muối bài 4: Sự năng lượng điện li của nước. PH. Chất chỉ thị axit - bazơ bài bác 5: Luyện tập: axit, bazơ và muối bài 6: phản bội ứng thảo luận ion vào dung dịch các chất điện li bài bác 7: Luyện tập: bội phản ứng đàm phán ion trong dung dịch các chất điện li CHƯƠNG 2: NHÓM NITƠ bài bác 9: tổng quan về nhóm nitơ bài xích 10: Nitơ bài 11: Amoniac và muối amoni bài xích 12: Axit nitric cùng muối nitrat bài 13: Luyện tập: đặc điểm của nitơ và hợp hóa học của nitơ bài bác 14: Photpho bài 15: Axit photphoric với muối photphat bài bác 16: Phân bón chất hóa học bài xích 17: Luyện tập: tính chất của photpho và những hợp chất của photpho CHƯƠNG 3: NHÓM CACBON bài bác 19: tổng quan về đội cacbon bài 20: Cacbon bài bác 21: Hợp chất của cacbon bài 22: Silic cùng hợp chất của silic bài xích 23: Công nghiệp silicat bài 24: Luyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và hợp chất của chúng CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ bài xích 25: hóa học hữu cơ với hợp chất hữu cơ bài bác 26: Phân nhiều loại và call tên tên hợp chất hữu cơ bài bác 27: so sánh nguyên tố bài bác 28: bí quyết phân tử hợp hóa học hữu cơ bài 29: Luyện tập: chất hữu cơ, công thức phân tử bài 30: cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ bài 31: phản nghịch ứng hữu cơ bài xích 32: Luyện tập: cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ CHƯƠNG 5: HIĐROCACBON NO bài xích 33. Ankan: Đồng đẳng, đồng phân với danh pháp bài bác 34. Ankan : cấu trúc phân tử và đặc thù vật lí bài xích 35. An kan : đặc thù hóa học, pha chế và ứng dụng bài bác 36. Xicloankan bài xích 37. Luyện tập : Ankan với xicloankan CHƯƠNG 6 : HIĐROCACBON KHÔNG NO bài bác 39. Anken : Danh pháp, cấu trúc và đồng phân bài bác 40. Anken : Tính chất, pha chế và vận dụng bài 41. Ankađien bài bác 43. Ankin bài 42. Quan niệm về tecpen bài xích 44. Luyên tập: Hiđrocacbon ko no CHƯƠNG 7 : HIĐROCACBON THƠM NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN bài 46 : Benzen cùng ankylbenzen bài bác 47. Stiren với naphtalen bài 48. Mối cung cấp hiđrocacbon vạn vật thiên nhiên bài bác 49. Luyện tập : so sánh đặc điểm kết cấu và đặc thù của hiđrocacbon no và không no CHƯƠNG 8 : DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL-PHENOL bài xích 51. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon bài bác 52. Rèn luyện : Dẫn xuất halogen bài 53. Ancol : Cấu tạo, danh pháp và tính chất vật lí bài bác 54. Ancol : đặc điểm hóa học, áp dụng và pha chế bài 55. Phenol bài bác 56. Rèn luyện : Ancol, phenol CHƯƠNG 9 : ANDEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC bài bác 58. Anđehit cùng xeton bài xích 59. Luyện tập : Anđehit và xeton bài 60. Axit cacboxylic : cấu trúc, danh pháp và đặc thù vật lí bài 61.

Xem thêm: 8 Sử Dụng Chỉ Tiêu Npv, Nav Và Nfv Là Gì ? Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa

Axit cacboxylic : tính chất hóa học, pha chế và vận dụng bài bác 62. Luyện tập : Axit cacboxylic