Sách Giáo Khoa hóa học Lớp 12 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo soạn và chế tạo .Sách tất cả chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chăm đề hóa học …




Bạn đang xem: Saách giáo khoa hóa 12

Mục lục Sách Giáo Khoa chất hóa học Lớp 12 :

CHƯƠNG 1. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – hóa học 12Bài 2. Lipit – chất hóa học 12Bài 3. định nghĩa về xà chống và chất giặt rửa tổng hợpBài 4. Luyện tập este và chất béoĐề kiểm soát 15 phút – Chương 1 – hóa học 12Đề chất vấn 45 phút – Chương 1 – hóa học 12

CHƯƠNG 2. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột với xenlulozơBài 7. Luyện tập: kết cấu và đặc điểm của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, đặc thù hóa học tập của este cùng cacbohiđratĐề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hoá học tập 12

CHƯƠNG 3. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit và proteinBài 12. Luyện tập: kết cấu và tính chất của amin, amino axit cùng proteinĐề bình chọn 15 phút – Chương 3 – chất hóa học 12Đề soát sổ 45 phút – Chương 3 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cưng cửng về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: một trong những tính hóa học của protein và vật liệu polimeĐề kiểm soát 15 phút – Chương 4 – hóa học 12Đề chất vấn 45 phút – Chương 4 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. địa điểm của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần trả và kết cấu của kim loạiBài 18. đặc điểm của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiBài 19. Thích hợp kimBài 20. Sự bào mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: đặc điểm của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự bào mòn kim loạiĐề đánh giá 15 phút – Chương 5 – hóa học 12Đề kiểm soát 45 phút – Chương 5 – chất hóa học 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA HỌC 12

CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Sắt kẽm kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm và hợp hóa học của nhômBài 28. Luyện tập: tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúngBài 29. Luyện tập: đặc điểm của nhôm với hợp hóa học của nhômBài 30. Thực hành: đặc điểm của natri, magie, nhôm và hợp hóa học của chúngĐề bình chọn 15 phút – Chương 6 – hóa học 12Đề khám nghiệm 45 phút (1 ngày tiết ) – Chương 6 – hóa học 12

CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI quan liêu TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp hóa học của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom với hợp chất của CromBài 35. Đồng với hợp hóa học của đồngBài 36. Qua quýt về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: đặc điểm hóa học của sắt với hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: đặc điểm hóa học của Crom, đồng cùng hợp hóa học của chúngBài 39. Thực hành: đặc điểm hóa học tập của sắt, đồng và nhưng hợp hóa học của sắt, cromĐề kiểm soát 15 phút – Chương 7 – chất hóa học 12Đề chất vấn 45 phút (1 máu ) – Chương 7 – chất hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Nhận biết một số trong những ion trong dung dịchBài 41. Dấn biết một vài chất khíBài 42. Luyện tập: dìm biết một số chất vô cơĐề kiểm tra 15 phút – Chương 8 – hóa học 12Đề bình chọn 45 phút (1 tiết ) – Chương 8 – hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN khiếp TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG – HÓA 12

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tếBài 44.

Xem thêm: Một Đề Thi Trắc Nghiệm Gồm 50 Câu, Mỗi Câu Có 4 Phương Án

Chất hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và vấn đề môi trườngĐề bình chọn 15 phút – Chương 9 – chất hóa học 12