Muốn học thêm?

The government even encouraged the people to believe that the souls of downed warriors were reincarnated in the blossoms. Being a genius among his tribe he mastered the forbidden art of reincarnation, so every time he would die he would be reincarnated. In the hospital, doctors fail to resuscitate her while a child is born in the next room, implying she has been reincarnated. He finds dozens similar to lớn him, some immortal, mortal, or reincarnated, but all special and looking for a home. Among a few kabbalists, it was posited that some human souls could end up being reincarnated into non-human bodies. However, he is soon reincarnated in a new size to fulfill his role as a guardian, as the portal is being opened by another force. những quan điểm của những ví dụ cấp thiết hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên romanhords.com romanhords.com hoặc của romanhords.com University Press hay của các nhà cấp phép.


Bạn đang xem: Reincarnation là gì

*

*

*

*

cải cách và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tìm kiếm dữ liệu cấp phép ra mắt Giới thiệu kỹ năng truy cập romanhords.com English romanhords.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Top 20 666 Là Gì Trung Quốc, Số 666 Có Ý Nghĩa Gì Đặc Biệt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt giờ đồng hồ Hà Lan–Tiếng Anh tiếng Anh–Tiếng Ả Rập giờ đồng hồ Anh–Tiếng Catalan tiếng Anh–Tiếng trung quốc (Giản Thể) giờ đồng hồ Anh–Tiếng trung hoa (Phồn Thể) giờ Anh–Tiếng Séc giờ Anh–Tiếng Đan Mạch tiếng Anh–Tiếng hàn quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay giờ đồng hồ Anh–Tiếng mãng cầu Uy giờ đồng hồ Anh–Tiếng Nga giờ Anh–Tiếng Thái giờ Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語