Thấu kính mỏng. Bài xích 2 trang 189 sgk đồ vật lý 11. Nêu tính chất quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp.

Bạn đang xem: Quang tâm của thấu kính


Bài 2. Nêu đặc điểm quang tâm, tiêu điểm ảnh, tiêu điểm vật. Minh họa bằng đường truyền của tia sáng cho mỗi trường hợp.

Hướng dẫn giải:

1. Quang tâm. Tiêu điểm. Tiêu diện.

a) quang tâm

Thấu kính mỏng dính có bề dày tại chính giữa rất nhỏ so với bán kính mặt cầu.

Đối cùng với thấu kính mỏng, thực nghiệm cùng lý thuyết cho thấy thêm có một điểm O của thấu kính nhưng mà mà hồ hết tia sáng sủa tới điểm O hồ hết truyền trực tiếp qua thấu kính. Hoàn toàn có thể coi O là điểm chính giữa thấu kính.

O gọi là quang tâm của thấu kính (Hình 29.1)

*

– Đường thẳng trải qua quang trọng tâm O và vuông góc với phương diện thấu kính là trục thiết yếu của thấu kính.

– đều đường thẳng khác trải qua quang trung ương O là trục phụ.

Mọi tia tới quang trung ương của thấu kính phần nhiều truyền thẳng.

b) Tiêu điểm. Tiêu diện

– Chiếu mang lại thấu kính hội tụ một chùm tia tới song song. Chùm tia ló cắt nhau (hội tụ) tại một điểm bên trên trục tương ứng với chùm tia tới. Điểm này là tiêu điểm ảnh của thấu kính.

 

Trên mỗi trục gồm một tiêu điểm ảnh:Quảng cáo

Tiêu điểm hình ảnh chính được ký hiệu F’ (Hình 29.2).

Tiêu điểm ảnh phụ được cam kết hiệu F’n.

*

Các tiêu điểm hình ảnh của thấu kính quy tụ đều hứng được bên trên màn. Đó là tiêu điểm ảnh thật.

– Trên từng trục của thấu kính hội tụ còn có một điểm mà lại chùm tia tới bắt đầu từ đó sẽ đến chùm tia ló song song. Đó là tiêu điểm vật của thấu kính.

Tiêu điểm đồ vật chính được kí hiệu là F.

Tiêu điểm thiết bị phụ được ký hiệu Fn (n = 1, 2, 3, …) (Hình 29.3)

*

Tiêu điểm hình ảnh và tiêu điểm đồ gia dụng trên một trục đối xứng cùng nhau ở hai bên quang tâm. Vị trí của chúng phụ thuộc vào chiều truyền ánh sáng.

Xem thêm: Ví Dụ Về Phủ Định - Khái Niệm Phủ Định

– Tập hợp toàn bộ các tiêu điểm tạo thành tiêu diện. Mỗi thấu kính gồm hai tiêu diện: tiêu diện ảnh và tiêu diện vật.

Có thể coi tiêu diện là phương diện phẳng vuông góc với trục thiết yếu và qua tiêu điểm chính (Hình 29.4)