*

Lý thuyết đồ lý 10 bài 29. Quy trình đẳng nhiệt. Định hiện tượng Bôi-lơ-ma-ri-ốt

I. TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI

*

Trạng thái của một lượng khí được khẳng định bằng thể tích V, áp suất p và ánh sáng tuyệt đối T.

Bạn đang xem: Quá trình đẳng nhiệt định luật bôi-lơ-ma-ri-ốt

Những đại lượng này được call là các thông số kỹ thuật trạng thái của một lượng khí. Giữa các thông số trạng thái của một lượng khí gồm có mối contact xác định. Lượng khí rất có thể chuyển từ trạng thái này thanh lịch trạng thái khác bằng những quá trình chuyển đổi trạng thái, call tắt là vượt trình.

Trong số đông các quá trình tự nhiên, cả ba thông số kỹ thuật trạng thái rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên cũng có thể thực hiện nay được những quy trình trong kia chỉ gồm hai thông số kỹ thuật biến đổi, còn một thông số không đổi. Những quy trình này được gọi là đẳng thừa trình.

II. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT

Quá trình chuyển đổi trạng thái trong những số đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quy trình đẳng nhiệt.

III. ĐỊNH LUẬT BOYLE-MARIOTTE (BÔI-LƠ – MA-RI-ỐT)

1. Thí nghiệm

*

*
Thí nghiệm đưa đến định lý lẽ Boyle-Mariotte.

2. Định luật pháp Boyle-Mariotte  


Trong quy trình đẳng nhiệt của một lượng khí duy nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch cùng với thể tích.

*

hay

pV = hằng số

Nếu gọi p1,V1 là áp suất và thể tích của một lượng khí sinh sống trạng thái 1; p2,V2 là áp suất với thể tích của lượng khí này ngơi nghỉ trạng thái 2, thì theo định biện pháp Boyle-Mariotte ta có:

p1V1= p2V2

IV. ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT

*

Đường màn biểu diễn sự biến hóa thiên của áp suất theo thể tích khi ánh nắng mặt trời không đổi call là mặt đường đẳng nhiệt. Vào hệ toạ độ (p,V) đường này là đường hypebol.

Ứng với các nhiệt độ không giống nhau của cùng một lượng khí có các đường đẳng nhiệt không giống nhau.

Đường đẳng nhiệt nghỉ ngơi trên ứng với sức nóng độ cao hơn đường đẳng nhiệt ở dưới.

Xem thêm: Cho Dung Dịch Ba Oh 2 Dư Nahco3 Và, Nahco3 + Ba(Oh)2

 


Tải về
Tham khảo các bài học tập khác
Loạt bài bác Lớp 10 hay độc nhất vô nhị
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải thuật miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật*

Đặt thắc mắc