a chemical element that is an extremely valuable silver-coloured metal, used in jewellery and in industry:


Bạn đang xem: Platinum nghĩa là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use tự romanhords.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


a valuable metal that is silver in color, does not react easily with other elements, & is used in jewelry & in industry
a very valuable silver-grey metal that is used in industry và often traded on the commodity market:
*

used in connection with radio lớn refer lớn the times during the day when many people are listening in their cars travelling lớn or from work

Về việc này
*

*

*

phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
reviews Giới thiệu kĩ năng truy cập romanhords.com English romanhords.com University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp bọn chúng tôi nâng cấp trải nghiệm về trường đoản cú Điển romanhords.com của bạn. Đóng có tác dụng bài khảo sát /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Bài Thu Hoạch Lớp Cảm Tình Đảng Liên Hệ Bản Thân, Bài Thu Hoạch Đối Tượng Đảng Liên Hệ Bản Thân

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語