Học hiệu quả cao bằng cách đăng ký kết Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP


Bạn đang xem: Phương trình giao thoa sóng

*

*
học lớp không giống

1. DẠNG 1: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CƠ TẠI MỘT ĐIỂM trong TRƯỜNG GIAO THOA:

Giao sứt của nhì sóng phát ra từ hai nguồn sóng phối kết hợp S1, S2 cách nhau một khoảng tầm l:


*Xem thêm: Chúng Ta Bắt Đầu Yêu Sau Khi Cưới Truyện Full, Chúng Ta Bắt Đầu Yêu Sau Khi Cưới Tập 36

(u_1 = mAcos(2pi ft + varphi _1)) và (u_2 = mAcos(2pi ft + varphi _2))

+Phương trình sóng trên M bởi hai sóng từ nhị nguồn truyền tới:

(u_1M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1)) cùng (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+Phương trình giao thoa sóng tại M: (u_M = m u_1M + m u_2M)

(u_M = 2Ac mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight)c mosleft( 2pi ft - pi fracd_1 + d_2lambda + fracvarphi _1 + varphi _22 ight))

+Biên độ xê dịch tại M: (A_M = 2Aleft| c mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight) ight|) với (Delta varphi = varphi _2 - varphi _1)

2. XÁC ĐỊNH BIÊN ĐỘ, LY ĐỘ TẠI MỘT ĐIỂM vào MIỀN GIAO sứt CỦA SÓNG CƠ.

(u_1 = mA_1 mcos(2pi ft + varphi _1)) với (u_2 = mA_2 mcos(2pi ft + varphi _2))

Phương trình sóng trên M vì hai sóng từ nhì nguồn truyền tới:

(u_1M = mA_1 mcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1)) và (u_2M = mA_2 mcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

- ví như 2 nguồn cùng pha thì:

(u_1M = 2 mA_2 mcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda )) với (u_2M = mA_2 mcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda ))

Phương trình giao tổng hợp sóng trên M: (u_M = m u_1M + m u_2M)

Thế những số liệu tự đề đến để tính kết quả( y hệt như tổng hợp xê dịch nhờ số phức)

- ví như 2 nguồn thuộc biên độ thì:

(u_1 = mAcos(2pi ft + varphi _1)) và (u_2 = mAcos(2pi ft + varphi _2))

+ Phương trình sóng trên M vày hai sóng từ nhì nguồn truyền tới:

(u_1M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_1lambda + varphi _1)) và (u_2M = mAcos(2pi ft - 2pi fracd_2lambda + varphi _2))

+ Phương trình giao sứt sóng tại M: (u_M = m u_1M + m u_2M)

(u_M = 2Ac mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight)c mosleft( 2pi ft - pi fracd_1 + d_2lambda + fracvarphi _1 + varphi _22 ight))

+ Biên độ dao động tại M: (A_M = 2Aleft| c mosleft( pi fracd_1 - d_2lambda + fracDelta varphi 2 ight) ight|) với (Delta varphi = varphi _2 - varphi _1)

* TH1: hai nguồn A, B dao động cùng pha

Từ phương trình giao sứt sóng: (u_M = 2A.cosleft( fracpi (d_2 - d_1lambda ight).cosleft( omega .t - fracpi (d_1 + d_2)lambda ight))Ta nhận biết biên độ xấp xỉ tổng thích hợp là: (A_M = 2A.left| cos (fracpi (d_2 - d_1)lambda ight|)Biên độ đạt giá bán trị cực to (A_M = 2A Leftrightarrow cosfracpi (d_2 - d_1)lambda = pm 1 Leftrightarrow d_2 - d_1 = klambda )Biên độ đạt cực hiếm cực tè (A_M = 0 Leftrightarrow cosfracpi (d_2 - d_1)lambda = 0 Leftrightarrow d_2 - d_1 = (2k + 1)fraclambda 2)