Cảm ơn chúng ta đã kẹ thăm Blog. Nội dung bài viết này sẽ hướng dẫn chúng ta cách viết phương trình mặt đường thẳng trải qua 2 điểm trong môn Hình học lớp 10.


1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong phương diện phẳng tọa độ, đến điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*