P thể hiện tính oxi hóa khi p.ứ với chất khử, số oxi hóa của P sau phản ứng giảm

3Ca0+2P0→t°Ca3+2P2−3⇒Số oxi hóa của P giảm từ 0 xuống −3⇒P thể hiện tính oxi hóa


Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử

Hiện tượng

X

Quỳ tím

Chuyển màu hồng

Y

Dung dịch I2

Có màu xanh tím

Z

Dung dịch AgNO3 trong NH3

Kết tủa Ag

T

Nước brom

Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:


Ở điều kiện thường, thực hiện thí nghiệm với khí X như sau:

Nạp đẩy khí X vào bình thủy tinh, rồi đậy bình bằng nắp cao su. Dùng ống thủy tinh vuốt nhọn đẩu nhúng vào nước, xuyên ống thủy tinh qua nắp cao su rồi lắp bình thủy tinh lên giá thí nghiêm như hình vẽ. cho các phát biểu sau:

*

(a) Khí X có thể là amoniac hoặc metyl amin.

Bạn đang xem: Photpho thể hiện tính chất gì trong phản ứng sau

(b) Nếu khí X là HCl thì nước không thể phun vào trong bình thủy tinh.

(c) Tia nước phun mạnh vào trong bình thủy tinh do áp suất trong bình cao hơn áp suất không khí.

(d) Nếu thay thuốc thử phenolphtalein bằng quỳ tím thì nước trong bình sẽ có màu xanh.

(e) So với điều kiện thường, khí X tan trong nước tốt hơn khi đun nóng.

Xem thêm: Một Số Vấn Đề Về Môi Trường Siêu Hay (22 Mẫu), #25 Vấn Đề Về Môi Trường Hiện Nay Mà Bạn Cần Biết

(g) Có thể thay nước cất chứa phenolphtalein bằng dung dịch NH3 bão hòa chứa phenolphtalein.

Số phát biểu đúng


Câu 5:


Kim loại nhôm không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?


Câu 6:


Hỗn hợp X gồm một ancol đơn chức, một axit cacboxylic đơn chức và một axit cacboxylic hai chức (đều no, mạch hở). Đun nóng 15,34 gam X (xúc tác H2SO4 đặc), sau một thời gian thu được 2,34 gam H2O và hỗn hợp Y gồm các hợp chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 18,92 gam CO2 và 7,20 gam H2O. Cho toàn bộ Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 11,20 gam KOH, thu được m gam muối. Giá trị của m là


Câu 7:


Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy?


Câu 8:


Cho m gam Mg vào 500 ml dung dịch gồm H2SO4 0,4M và Cu(NO3)2. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X gổm N2, H2, dung dịch Y và còn lại 2,0 gam hỗn hợp kim loại. Tỉ khối của X so với H2 là 6,2. Giá trị của m là


Câu 9:


Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch nào sau đây?


Câu 10:


Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?


Câu 11:


Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Benzyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?


Câu 12:


Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?


Câu 13:


Cho các kim loại Al, Fe, Au, Ag. Kim loại dẫn điện kém nhất là:


Câu 14:


Cho kim loại Cu lần lượt vào các dung dịch: HNO3 (loãng), FeCl3, AgNO3, HCl. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là


Câu 15:


Đốt cháy hoàn toàn X mol este đơn chức, mạch hở E cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu được y mol CO2 và z mol H2O. Biết X = y - z và V = 100,8x. Số chất thỏa mãn điều kiện của E là


Hỏi bài
*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

gmail.com


Liên kết
Thi online
Thư viện câu hỏi
Đánh giá năng lực
THI THỬ THPT QUỐC GIA
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2