Bài tập vào ngày cuối tuần tiếng Anh 3 tuần 18 có đáp án

Tài liệu rèn luyện tiếng Anh vào buổi tối cuối tuần 18 lớp 3 bao gồm đáp án sau đây nằm trong cỗ đề bài bác tập cuối tuần môn tiếng Anh 3 vì romanhords.com sưu tầm với đăng tải. Bài tập giờ Anh Unit 11 lớp 3 This is my family tất cả đáp án với nhiều dạng bài bác tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 3 công tác mới khác biệt giúp những em học viên củng cố kiến thức và kỹ năng đã học tập trong tuần 18 hiệu quả.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập tiếng anh lớp 3

1. Put the words in right columns.

*


2. Write.

3. Read and complete


4. Read the text again & answer the questions.

5. Stick a photo of your family and write.

6. Give the correct form of the verbs in brackets

1. This (not be) my sister.

___________________________________________

2. She (be) beautiful? – Yes, she (be)


___________________________________________

3. My name (be) Linda. I (be not) Anna

___________________________________________

4. That (be) a picture of my family

___________________________________________

5. How old (be) your children?

___________________________________________

6. Alex (be) in class 3A1? – No, he (be not)

___________________________________________

ĐÁP ÁN

1. Put the words in right columns.

Sport: Swimming; Basketball; Volleyball; tennis; football

Family member: father; mother, brother; sister; grandfather

Number: Forty-one; sixty-one; sixty-eight; thirteen; forty-nine

2. Write.

1 – I

2 – It

3 – She

4 – They

5 – He

6 – you

3. Read và complete.

1 – name; 2 – old; 3 – teacher; 4 – sister; 5 – am

4. Read the text again and answer the questions.

1 – She is seven years old.

2 – She is thirty years old.

3 – He is thirty-three years old.

4 – She is four years old.

Hướng dẫn dịch

Xin chào! Tớ tên là Minh Hà. Đây là bức tranh mái ấm gia đình của tớ. Đây là người mẹ của tớ. Bà mẹ tớ là 1 trong những giáo viên. Bà bầu tớ 30 tuổi. Tê là bố của tớ. Tía tớ cũng là một trong những giáo viên. Bố tớ 33 tuổi. Cơ là em gái của tớ. Em ấy 4 tuổi. Tớ là học sinh. Tớ 7 tuổi. Gia đình tớ là một gia đình hạnh phúc.

5. Stick a photo of your family & write.

Học sinh từ bỏ trả lời.

Gợi ý

This is a picture of my family. This is my father. He is a worker. He is thirty eight years old. That is my mother. She is a nurse. She is thirty five years old. That is my elder brother. He is a student. He is eighteen years old. I am eight years old. I am a pupil. We are a happy family.


Hướng dẫn dịch

Đây là một trong hình hình ảnh của gia đình tôi. Đây là tía tôi. Anh ấy là một công nhân. Anh ấy cha mươi tám tuổi. Đó là người mẹ của tôi. Cô ấy là một y tá. Cô ấy cha mươi lăm tuổi. Đó là anh cả của tôi. Anh là một sinh viên. Anh ấy mười tám tuổi. Tôi tám tuổi. Tôi là học tập sinh. Shop chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

6. Give the correct khung of the verbs in brackets

1. This isn’t my sister.

2. Is she beautiful? – Yes, she is

3. My name is Linda. I am not Anna

4. That is a picture of my family

5. How old are your children?

6. Is Alex in class 3A1? – No, he isn’t

Trên đó là Phiếu bài tập vào cuối tuần 18 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3. Mời các bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 không giống như: Học tốt Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3 các môn. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm giờ Anh lớp 3 online,… được update liên tục trên romanhords.com.

Xem thêm: How To Get Garena Free Gold Membership For Rewards And Benefits: Know Here


Bên cạnh đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập – nơi cung ứng rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí giành cho học sinh tiểu học tập (7 – 11 tuổi).