toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang lại điểm A(3;4). Hotline A" là ảnh của điểm A qua phép quay chổ chính giữa O(0;0)góc quay 90 0 . Điểm A" tất cả tọa độ là:

A.

Bạn đang xem: Phép quay 90

A"(-3;4)

B. A"(-4;-3)

C.A"(3;-4)

D.A"(-4;3)Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy mang đến điểm A(3;4). Gọi A" là hình ảnh của điểm A qua phép quay trung khu O(0;0) góc tảo 90 ∘ . Điểm A" có tọa độ là:

A. (-3;4)

B. (-4;-3)

C. (3;-4)

D. (-4;3)


*

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, mang lại điểm A(2,-3) và mặt đường thẳng d bao gồm phương trình 2x + y – 1 = 0 .

a/ Tìm hình ảnh của A với d qua phép quay vai trung phong O góc con quay 90

b/ Tìm hình ảnh của d qua phép quay trọng điểm A góc tảo 90


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, hình ảnh của điểm A(1;2) qua phép quay trung khu O góc cù 180 0  có tọa độ là

A. ( 2 ; 1 )

B. ( − 1 ; − 2 )

C.  ( - 2 ; 1 )

D.  ( − 1 ; 2 )


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy cho điểm M(-2;1). Khẳng định tọa độ điểm M" là ảnh của M qua phép quay vai trung phong O góc 90 ∘

A. M"(1;2)

B. M"(1;-2)

C. (-1;-2)

D. M"(-1;2)


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho điểm M − 2 ; 1 . Xác định tọa độ điểm M là hình ảnh của M qua phép quay vai trung phong O góc 90 ° .

A. M " 1 ; 2

B.  M " 1 ; − 2

C.  M " − 1 ; − 2

D.  M " − 1 ; 2


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy đến điểm A(2;0) và con đường thẳng d có phương trình x + y – 2 = 0 . Tìm hình ảnh của A và d qua phép quay vai trung phong O góc 90 o .


*

* Ta bao gồm A(2; 0) thuộc tia Ox.

Gọi Q(O,90º) (A) = B thì B ở trong tia Oy và OA = OB phải B(0 ; 2).

* hotline d’ là ảnh của d qua phép quay trọng tâm O, góc cù 90º.

+ A(2 ; 0) ∈ (d)

⇒ B = Q(O,90º) (A) ∈ (d’)

+ B(0 ; 2) ∈ (d).

⇒ C = Q(O,90º) (B) ∈ (d’).

Dễ dàng nhận thấy C(-2; 0) (hình vẽ).

⇒ (d’) chính là đường trực tiếp BC.

Đường trực tiếp d’ đi qua B(0 ; 2) cùng C(-2; 0) nên có phương trình đoạn chắn là:

*


Giúp mình với Trong phương diện phẳng tọa độ oxy có A(1;2) . Hãy tra cứu tọa độ điểm A" là hình ảnh của A qua phép quat chổ chính giữa O góc 90°


Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) với C(-1;3).

a. Minh chứng rằng các điểm A’(2;3), B’(5;4) cùng C’(3;1) theo thứ tự là hình ảnh của A, B cùng C qua phép quay vai trung phong O góc – 90 o .

b. điện thoại tư vấn tam giác A 1 B 1 C 1 là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện thường xuyên phép quay chổ chính giữa O góc – 90 o cùng phép đối xứng qua trục Ox. Tra cứu tọa độ các đỉnh của tam giác  A 1 B 1 C 1 .


*

+ chứng tỏ hoàn toàn tựa như ta được

*

b. ΔA1B1C1 là hình ảnh của ΔABC qua phép dời hình tất cả được bằng phương pháp thực hiện tiếp tục phép quay trọng tâm O góc –90º và phép đối xứng qua trục Ox.

⇒ ΔA1B1C1 là ảnh của ΔA’B’C’ qua phép đối xứng trục Ox.

⇒ A1 = ĐOx(A’) ⇒ A1(2; -3)

B1 = ĐOx(B’) ⇒ B1(5; -4)

 

C1 = ĐOx(C’) ⇒ C1(3; -1).

a) + Ta có:

*


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(-1;2) và mặt đường thẳng d có phương trình 3 x + y + 1 = 0 . Tìm ảnh của A với d.

a. Qua phép tịnh tiến theo vectơ v=(2;1);

b. Qua phép đối xứng trục Oy;

c. Qua phép đối xứng qua gốc tọa độ;

d. Qua phép quay trung tâm O góc 90 o .


Ta có: A(-1; 2) ∈ (d): 3x + y + 1 = 0.

*

⇒ (d’): 3x + y – 6 = 0.

b. ĐOy (A) = A1 (1 ; 2)

Lấy B(0 ; -1) ∈ d

Ảnh của B qua phép đối xứng trục Oy: ĐOy (B) = B(0; -1) (vì B ∈ Oy).

⇒ d1 = ĐOy (d) đó là đường trực tiếp A1B.

⇒ d1: 3x – y – 1 = 0.

c. Phép đối xứng chổ chính giữa O trở nên A thành A2(1; -2).

d2 là hình ảnh của d qua phép đối xứng trung tâm O

⇒ d2 // d cùng d2 đi qua A2(1 ; -2)

⇒ (d2): 3x + y – 1 = 0.

d. Hotline M(-1; 0) và N(0; 2) thứu tự là hình chiếu của A(-1; 2) bên trên Ox, Oy.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Văn Lớp 6 Học Kì 2 Năm 2021 - Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 6 Môn Ngữ Văn (Có Đáp Án)

Q(O;90º) biến N thành N’(-2; 0), biến hóa A thành A’, thay đổi M thành B(0; -1).

Vậy Q(O;90º) biến hình chữ nhật ONAM thành các hình chữ nhật ON’A’B. Cho nên vì vậy A’(-2; -1) đi qua A cùng B, Q(O;90º) biến A thành A’(-2; -1) phát triển thành B thành B’(1; 0)

Vậy Q(O;90º) biến d thành d’ qua nhì điểm A’, B’

Do kia phương trình d’ là :

*


Đúng 1
comment (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com