- Em nhẩm theo phép cộng các số như là nhau để tìm kiếm được giá trị của phép nhân nên tìm.

Bạn đang xem: Cách để thực hiện phép nhân dài

Ví dụ:

(2 imes 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8)


Vậy (2 imes 4 = 8)

Dạng 3: Toán đố

- Đọc với phân tích đề: câu hỏi thường đến giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.

- Tìm bí quyết giải của bài bác toán: ý muốn tìm quý giá của một vài nhóm, ta thường xuyên lấy quý giá của một số trong những hạng nhân với số nhóm.

- trình diễn bài toán.

- bình chọn lại lời giải và tác dụng em vừa search được.

Xem thêm: Cảm Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Ngô Tử Văn Trong Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

Ví dụ:

Mỗi bé gà tất cả (2) chân. Năm nhỏ gà như vậy sẽ có được mấy chân ?

Cách giải:

Năm con gà như vậy có số chân là:

(2 imes 5 = 10) (chân)

Đáp số: (10) chân.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài bác 1: Ôn tập các số mang đến 100
bài bác 2: Số hạng - Tổng
bài 3: Đề-xi-mét
bài xích 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài bác 1: Phép cộng có tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cộng với một số: 9 + 5
bài bác 4: 29 + 5
bài xích 5: 49 + 25
bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài xích 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: bài toán về những hơn.
bài bác 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài xích 13: 47 + 25
bài 14: việc về ít hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài xích 16: 6 cùng với một số: 6 + 5
bài 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài xích 19: Bảng cùng
bài bác 20: Phép cộng tất cả tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Tìm một số hạng vào một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một số
bài 3: 11 trừ đi một số : 11 - 5
bài bác 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một vài
bài xích 7: 32 - 8
bài xích 8: 52 - 28
bài bác 9: tìm số bị trừ
bài bác 10: 13 trừ đi một số : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài 13: 14 trừ đi một trong những : 14 - 8
bài xích 14: 34 - 8
bài bác 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một trong những
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài xích 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài bác 19: Bảng trừ
bài 20: 100 trừ đi một vài
bài xích 21: tìm số trừ
bài xích 22: Đường trực tiếp
bài bác 23: Ngày, tiếng
bài xích 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về giám sát (học kì 1)
bài xích 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP chia
bài bác 1: Tổng của khá nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài xích 3: quá số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài mặt đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân tách
bài xích 10: Bảng phân tách 2
bài xích 11: 1 phần hai
bài bác 12: Số bị phân tách - Số chia - thương
bài 13: Bảng chia 3
bài xích 14: 1 phần ba
bài 15: tra cứu một thừa số của phép nhân
bài 16: Bảng chia 4
bài xích 17: một phần tư
bài bác 18: Bảng phân tách 5
bài xích 19: một phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài 21: tìm kiếm số bị phân tách
bài xích 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài xích 23: Số một trong những phép nhân cùng phép phân chia
bài bác 24: Số 0 vào phép nhân và phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài bác 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh những số tròn trăm
bài xích 3: những số tròn chục trường đoản cú 110 đến 200
bài bác 4: những số trường đoản cú 101 đến 110
bài bác 5: các số tự 111 cho 200
bài 6: những số có cha chữ số
bài 7: So sánh các số có bố chữ số
bài bác 8: Mét
bài 9: Ki-lô-mét
bài 10: Mi-li-mét
bài bác 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đối kháng vị.
bài bác 12: Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài bác 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, kiếm tìm kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.