Toán lớp 6 bài 4: Phép cùng và phép trừ số tự nhiên - lý thuyết chi tiết

romanhords.com biên soạn và xem tư vấn tóm tắt lý thuyết Bài 4: Phép cùng và phép trừ số tự nhiên và thoải mái Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, cụ thể bám tiếp giáp sgk Toán 6 sẽ giúp đỡ học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học xuất sắc môn Toán 6.

Bạn đang xem: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên lớp 6

*

A. Lý thuyết

1. Phép cùng số từ nhiên

+ Phép cùng hai số tự nhiên và thoải mái a cùng b đến ta một vài tự nhiên hotline là tổng của chúng, kí hiệu là a + b.

Có thể minh họa phép cùng nhờ tia số, ví dụ điển hình phép cộng 3 + 4 = 7

Ví dụ 1: Tính:

a) 3 + 4;

b) 23 + 37;

c) 78 + 189.

Lời giải

a) 3 + 4 = 7;

b) 23 + 37 = 60;

c) 78 + 189 = 267.

+ Phép cùng số tự nhiên có những tính chất:

Giáo hoán: a + b = b + a.Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

+ Chú ý: a + 0 = 0 + a = a.

+ Tổng (a + b) + c giỏi a + (b + c) hotline là tổng của ba số a, b, c cùng viết gọn gàng là: a + b + c.

Ví dụ 2. Tính:

a) 7 + 12 + 13;

b) 25 + 89 + 75 + 11.

Lời giải

a) 7 + 12 + 13 = 12 + (7 + 13) = 12 + 20 = 32;

b) 25 + 89 + 75 + 11 = (25 + 75) + (89 + 11) = 100 + 100 = 200.

2. Phép trừ số từ bỏ nhiên

+ Với nhì số thoải mái và tự nhiên a, b đã cho, nếu tất cả số tự nhiên c sao để cho a + b = c thì ta tất cả phép trừ

a – b = c. Vào đó, a là số bị trừ, b là số trừ và c là hiệu.

Ví dụ 3. Tính:

a) 725 – 630;

b) 429 – 236.

Lời giải

a) 725 – 630 = 95.

b) 419 – 236 = 183.

B. Bài tập

Bài 1. tra cứu số tự nhiên và thoải mái x thỏa mãn:

a) 87 + x = 345;

b) 23 – x = 21;

c) x – 73 = 44.

Lời giải

a) 87 + x = 345

x = 345 – 87

x = 258.

Vậy x = 258.

b) 23 – x = 21

x = 23 – 21

x = 2

Vậy x = 2.

c) x – 73 = 44

x = 73 + 44

x = 117

Vậy x = 117.

Bài 2.

Xem thêm: Xuất Khẩu ( Export Là Gì ? Nghĩa Của Từ Export, Từ Export Là Gì

Dân số việt nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020 dân số vn là 97 338 579. Hỏi dân số việt nam năm 2020 tăng từng nào so với năm 2019?

Lời giải

So cùng với năm 2019 dân số vn tăng: 97 338 579 – 96 462 106 = 876 473 (người).