toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Phát biểu phép tắc hóa trị: Trong cách làm hóa học của hợp chất hai nguyên tố, tích của chỉ số với hóa trị của yếu tắc này bằng tích của chỉ số và hóa ttrị của yếu tắc kia.

Bạn đang xem: Phát biểu quy tắc hóa trị


*

Theo quy tắc hóa trị: x.a=y.b

Biết x, y với a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a)

Biết a cùng b thì tìm kiếm được x, y nhằm lập phương pháp hóa học.

Chuyển thành tỷ lệ: (dfracxy=dfracba=dfracb"a")

Lấy x=b tốt b" với y=a xuất xắc a"( nếu như a", b" là hầu như số nguyên đơn giản và dễ dàng hơn so với a, b)


a) 

Tích thân chỉ số cùng với hóa trị của yếu tắc này bằng tích giữa chỉ số với hóa trị của nhân tố kia.

CTHH hợp hóa học 2 yếu tắc bất kì: (A^a_xB^b_y)

Theo quy tắc hóa trị thì x.a = y.b

b) (Fe^a_2O_3^II)

Theo phép tắc hóa trị 2.a = 3.II => a = III


Tham khảo 

a)Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nhân tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia.

CTHH: BbyBby ⇒a.x=b.y

b)

*


(a,) Nêu quy tắc hóa trị? đem ví dụ minh họa

(b,) Đặt hóa trị fe là (x)

(Rightarrow Fe_2^xO_3^IIRightarrow2x=IIcdot3Rightarrow x=3Rightarrow Feleft(III ight))


-quy tắc hóa trị là trong cách làm hóa học, tích của chỉ số cùng hóa trị của nguyên tố này bởi tích của chỉ số cùng hóa trị của yếu tắc kia

(AdfracaxBdfracby)

theo nguyên tắc hóa trị:

=> biểu thức : x . A = y . B


Quy tắc hoá trị:

Tích chỉ số với hoá trị của nguyên tố này bởi tích chỉ số cùng hoá trị của yếu tắc kia:

(A_xB_y)

(Rightarrow x.a=y.b) (a,b là hoá trị của nhân tố A, B)


Qui tắc hóa trị: Trong bí quyết hóa học của hợp chất hai nguyên tố, tích của chỉ số với hóa trị của yếu tố này bằng tích của chỉ số cùng hóa ttrị của thành phần kia.

Công thức tổng quát: AxBy

=> x . A = y . B (a, b là hóa trị của A, B)


Phát biểu phép tắc hóa trị và áp dụng quy tắc để lập các công thức chất hóa học sau : a) hóa học tạo do Al cùng S(II) b) chất tạo bởi vì Fe (II) cùng (PO4)(III)


Giúp mik với

1.Nhắc lại CTHH chung của đơn chât?

 CTHH chung của hợp chất? 

2. Phát biểu quy tắc hóa trị? Quy tắc hóa trị được vận dụng làm loại bài tập nào? 

3. Tính hóa trị của Cu, P, Si, Fe trong các hợp chất sau: Cu(OH)2, PCl5, SiO2, Fe(NO3)2 

4. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi: 

a/ Silic(IV) và Oxi 

b/ Phốt pho và Hi đro 

c/ Canxi và nhóm Sunfat 

5. Cho 2 hợp chất có CTHH: YPO4 và X(OH)2 

a/ Tìm hóa trị của nguyên tố X và Y. B/ Lập CTHH tạo ra từ X và Y?


phần tư tưởng thì bạn có thể tham khảo vào SGK nhé!

3. điện thoại tư vấn hóa trị của những nguyên tố bắt buộc tìm là (x)

( ightarrow Cu_1^xleft(OH ight)_2^I ightarrow x.1=I.2 ightarrow x=II)

vậy (Cu) hóa trị (II)

( ightarrow P_1^xCl^I_5 ightarrow x.1=I.5 ightarrow x=V)

vậy (P) hóa trị (V)

( ightarrow Si^x_1O_2^II ightarrow x.1=II.2 ightarrow x=IV)

vậy (Si) hóa trị (IV)

( ightarrow Fe_1^xleft(NO_3 ight)_2^I ightarrow x.1=I.2 ightarrow x=II)

vậy (Fe) hóa trị (II)

4. 

a. (SiO_2)

b. (PH_3)

c. (CaSO_4)

5. Gọi hóa trị của (X) và (Y) là (x)

( ightarrow Y_1^xleft(PO_4 ight)_1^III ightarrow x.1=III.1 ightarrow x=III)

vậy (Y) hóa trị (III)

( ightarrow X_1^xleft(OH ight)_2^I ightarrow x.1=I.2 ightarrow x=II)

vậy (X) hóa trị (II)

ta bao gồm CTHH: (X^II_xY^III_y)

( ightarrow II.x=III.y ightarrowdfracxy=dfracIIIII=dfrac32 ightarrowleft<eginmatrixx=3\y=2endmatrix ight.)

( ightarrow CTHH:X_3Y_2)


Đúng 0

bình luận (0)

 

a) tuyên bố quy tắc hóa trị ? viết biểu thức bao quát cho nguyên tắc hóa trị ?

b) áp dụng quy tắc hóa trị hãy lập CTHH những hợp chất bao gồm thành phần sinh sản lên sau :

+) C (IV) cùng O

+) Al cùng S(l l)

+) N (I I I) và H

+) Na và SO4

+) Ca với NO3

+) Al với CO3


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
3
0
Gửi bỏ

a) Trong công thức hóa học tập của hợp hóa học hai nguyên tố, tích của chỉ số và hóa trị của thành phần này bởi tích của chỉ số và hóa ttrị của yếu tắc kia.

b) gọi (a,b,c.....) là hóa trị của nguyên tố chưa tồn tại hóa trị

Theo phép tắc => hóa trị của nó

An làm bên dưới rồi phải mình không giải lại nha :))

 


Đúng 0
bình luận (0)

IV IICTHH chung: CxOy

=> IV . X = II . Y

=> (fracxy=fracIIIV=frac24=frac12)

=> x = 1 , y = 2

CTHH: CO2

III IICTHH chung: AlxSy

=> III . X = II . Y

=> (fracxy=fracIIIII=frac23)

=> x = 2 , y = 3

CTHH: Al2S3

III ICTHH chung: NxHy

=> III . X = I . Y

=> (fracxy=fracIIII=frac13)

=> x = 1 , y = 3

CTHH: NH3

I IICTHH chung: Nax(SO4)y

=> I . X = II . Y

=> (fracxy=fracIII=frac21)

=> x = 2 , y = 1

CTHH: Na2SO4

II I

CTHH chung: Cax(NO3)y

=> II . X = I . Y

=> (fracxy=fracIII=frac12)

=> x = 1 , y = 2

CTHH: Ca(NO3)2

III II

CTHH chung: Alx(CO3)y

=> III . X = II . Y

=> (fracxy=fracIIIII=frac23)

=> x = 2 , y = 3

CTHH: Al2(CO3)3


Đúng 0

phản hồi (1)

giúp mk vs...


Đúng 0
comment (0)

Câu 1:a/Phân tử là gì? Phân tử của đơn chất gồm gì khác so cùng với phân tử của đúng theo chất.b/ Đơn chất là gì? Hợp hóa học là gì?c/ Nêu các bước lập cách làm hóa họcd/ Nêu ý nghĩa của cách làm hóa họcCâu 2: phát biểu quy tắc hóa trị. Viết biểu thức quy tắc hóa trị.Câu 3: Hãy nêu đầy đủ gì hiểu rằng về mỗi hóa học sau:a. Bari clorua BaCl2b. Canxi nitrat Ca(NO3)2c. Nhôm sunfat Al2(SO4)3d. Sắt (III) hidroxit Fe(OH)3Câu 4:Lập CTHH và tính phân tử khối của những hợp chất sau:a/ Al (III) và Ob/ sắt ( II) với (SO4) (II)c/ Ca (II) với (PO4) (III)d/ mãng cầu (I) cùng OCâu 5:Viết CTHH của các hợp hóa học sau:a/ Natri cacbonat, biết trong phân tử gồm 2 Na, 1 C và 3 Ob/ Nhôm sunfat, biết vào phân tử tất cả 2 Al, 3 S và 12 Oc/ bạc bẽo nitrat , biết vào phân tử tất cả 1Ag, 1N với 3O


Lớp 8 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Câu 5:

a. Na2CO3

b. Al2(SO4)3

c. AgNO3


Đúng 0

bình luận (0)

Phát biểu nguyên tắc hóa trị và vận dụng trong việc tùy chỉnh cấu hình một số c thức hợp chất vô cơ đối chọi giản.


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
1
0
Gửi hủy

Phát biểu luật lệ hóa trị: vào CTHH, tích của chỉ số cùng hóa trị của nguyên tố này bởi tích của chỉ số và hóa trị của yếu tắc kia 

.Vận dụng:

a.Tính hoá trị của một nguyên tố:

b.Tính hoá trị của một nguyên tố:

* Ví dụ: Tính hoá trị của Al trong các hợp hóa học sau: AlCl3 (Cl bao gồm hoá trị I).

- hotline hoá trị của nhôm là a: 1.a = 3.I

FeCl : a = II

MgCl 2: a = II

CaCO3 : a = II (CO3 = II).

Na2SO3 : a = I

* thừa nhận xét:

a.x = b.y = BSCNN.

c.Lập công thức hoá học của hợp hóa học theo hoá trị:

* VD1: CTTQ: SxOy

Theo quy tắc: x . VI = y. II = 6.

Vậy : x = 1; y = 3.

Xem thêm: Bài Tập Toán Cuối Tuần Lớp 3 Môn Toán, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 3 Môn Toán

CTHH: SO3

* VD2 : Na(SO4)y

CTHH : Na2SO4.

 


Đúng 0

phản hồi (1)
olm.vn hoặc hdtho
romanhords.com