Ở bài học kinh nghiệm trước các em đang biết câu chữ cơ phiên bản của thuyết kết cấu hóa học, quan niệm về đồng đẳng với đồng phân và kết cấu phân tử của hợp hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Phản ứng cộng


Vậy phản ứng hóa học hữu cơ là gì? những loại bội nghịch ứng thế, làm phản ứng cùng và bội phản ứng bóc giữa những hợp chất hữu cơ xảy ra như vậy nào, có điểm lưu ý gì? chúng ta cùng khám phá qua bài viết dưới đây.

I. Phân các loại phản ứng chất hóa học hữu cơ

1. Bội phản ứng thế

- phản bội ứng vậy là làm phản ứng trong những số ấy một nguyên tử hoặc team nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc đội nguyên tử khác.

* Ví dụ phản ứng thế:

 CH4 + Cl2 

*
CH3Cl + HCl

 C2H5OH + HBr 

*
 C2H5Br + H2O

2. Bội phản ứng cộng

- bội phản ứng cộng là phản nghịch ứng trong những số đó phân tử hợp hóa học hữu cơ kết phù hợp với phân tử khác tạo thành thành phân tử hợp hóa học mới.

* Ví dụ phản ứng cộng:

 C2H4 + Br2 → C2H4Br2

 C2H4 + HCl

*
 C2H5Cl

3. Làm phản ứng tách

- phản ứng bóc tách là làm phản ứng trong các số đó hai hay nhiều nguyên tử bị bóc tách ra khỏi phân tử hợp hóa học hữu cơ.

* Ví dụ bội phản ứng tách:

 CH3 - CH2 - OH CH2 = CH2 + H2O

 

*
 
*

II. Đặc điểm của bội phản ứng hóa học trong hóa học hữu cơ

1. Phản ứng của những chất cơ học thường xẩy ra chậm, do các liên kết trong phân tử những chất cơ học ít phân cực đề nghị khó bị phân cắt.

2. Bội nghịch ứng hữu cơ hay sinh ra tất cả hổn hợp sản phẩm, do những liên kết gồm độ bền giống như nhau buộc phải trong và một điều kiện rất có thể phân cắt nhiều liên kết.

III. Bài bác tập về phản nghịch ứng hóa học hữu cơ

* bài bác 1 trang 105 SGK Hóa 11: Thế làm sao là phản nghịch ứng thế, bội nghịch ứng cộng, phản ứng tách? mang đến thí dụ minh hoạ

° giải thuật bài 1 trang 105 SGK Hóa 11:

- phản nghịch ứng thế: Là bội phản ứng trong những số ấy một nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế sửa chữa bởi một nguyên tử hoặc team nguyên tử khác. Ví dụ:

 C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½H2

- Phản ứng cộng: Là làm phản ứng trong những số ấy phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác chế tạo ra thành phân tử hợp chất hữu cơ.

 C2H4 + H2O 

*
 C2H5OH

- Phản ứng tách: Là phản ứng trong các số ấy hai hay nhiều nguyên tử bị bóc tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

 CH3-CH2-OH CH2=CH2 + H2O

* bài bác 2 trang 105 SGK Hóa 11: Cho phương trình hoá học của những phản ứng:

a) C2H6 + Br2 

*
 C2H5Br + HBr

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr  C2H5Br + H2O

d) C6H14  C3H6 + C3H8

e) C6H12 + H2 

*
 C6H14

g) C6H14  C2H6 + C4H8

1) Thuộc một số loại phản ứng thay là các phản ứng: 

A. A, b, c, d, e, g B. A, c

C. D, e, g D. A, b, c, e, g

2) Thuộc các loại phản ứng cùng là các phản ứng:

A. A, b, c, d, e, g B. A, c

C. D, e, g D. B, e

3) Thuộc một số loại phản ứng tách bóc là các phản ứng:

A. D, g B. A, c

C. D, e, g D. A, b, c, e, g

° lời giải bài 2 trang 105 SGK Hóa 11:

1) Đáp án: B. A, c

2) Đáp án: D. B, e

3) Đáp án: A. D, g

* bài 3 trang 105 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học của những phản ứng xẩy ra theo sơ đồ dùng sau:

*

Trong các phản ứng trên, phản ứng làm sao thuộc các loại phản ứng thế, phản nghịch ứng cộng, bội phản ứng tách?

° giải mã bài 3 trang 105 SGK Hóa 11:

(1) CH≡CH + H2 

*
 CH2=CH2

(2) CH2=CH2 + H2O 

*
 CH3-CH2-OH

(3) CH3-CH2OH + HBr 

*
 CH3-CH2Br + H2O

(4) 3CH≡CH 

*
 C6H6

(5) C6H6 + Br2 

*
 C6H5Br + HBr

- bội nghịch ứng cộng: (1); (2) và (4)

- làm phản ứng thế: (3) và (5)

* bài 4 trang 105 SGK Hóa 11: Kết luận nào sau đó là đúng?

A. Bội phản ứng của các chất cơ học thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm trễ và theo khá nhiều hướng không giống nhau.

C. Bội nghịch ứng của những chất cơ học thường xẩy ra rất đủng đỉnh và chỉ theo một phía xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xẩy ra nhanh và không tuân theo một hướng độc nhất vô nhị định.

Xem thêm: 10 Loại Ớt Cay Nhất Thế Giới, Màn Ăn Ớt “Cay Nhất Thế Giới”

° giải mã bài 4 trang 105 SGK Hóa 11:

• chọn đáp án: B. Làm phản ứng của những chất hữu cơ thường xẩy ra rất chậm chạp và theo khá nhiều hướng khác nhau.