Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon ( cho thấy sự nặng nhẹ kha khá giữa những phân tử). Phân tử khối bằng tổng nguyên tử khối của các nguyên tử tạo ra thành phân tử.

Bạn đang xem: Phân tử khối của oxi

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng đứng top lời giải tìm hiểu cách tính phân tử khối sau đây nhé!

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố cấu tạo nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối cùng với số nguyên tử của thành phần đó.

Bước 3: Tính tổng của tích những nguyên tử khối vừa làm ở cách 2.

Cụ thể:- Một phân tử được sinh sản thành từ bỏ x nguyên tử A cùng y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A với B).- Một phân tử được chế tạo thành từ x nguyen tử A, y nguyên tử B cùng z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( cùng với a, b, c thứu tự là NTK của A, B cùng C)

Với PTK của phân tử hợp hóa học tạo thành tự 3 nguyên tố, ta cũng tính tựa như như cách trên.

*

 Dạng 1: tra cứu tên yếu tố X, KHHH khi biết PTK

Ví dụ 1: Một thích hợp chất gồm một nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi cùng nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối thích hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy thêm tên và KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp chất nặng hơn phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là thành phần cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một vừa lòng chất gồm 1 nguyên tử X link 2 nguyên tử Oxi với nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối vừa lòng chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy thêm tên với KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp chất nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là thành phần cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn cần phải nhớ rõ, né nhầm lẫn để giải quyết và xử lý bài toán nhanh lẹ nhé

Dạng 2: khẳng định tên nguyên tố phụ thuộc vào nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết nhân tố X tất cả nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Khẳng định tên cùng KHHH của nhân tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp hóa học của sắt kẽm kim loại M với đội PO4 tất cả công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. Thống kê giám sát để xác định M là yếu tắc nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là thành phần Magie (Mg).

Xem thêm: Nghệ Đen Là Gì? Có Tác Dụng Của Nghệ Đen Hay Nghệ Vàng Tốt Hơn?

Bài tập bao gồm đáp án


Bài 1:. Một phù hợp chất có phân tử tất cả 2 nguyên tử của nguyên tố X link với 3 nguyên tử oxi và nặng rộng phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O3

Vì hợp hóa học nặng hơn O2 5 lần

Ta bao gồm phân tử khối của hợp chất là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp chất là Fe2O3

Bài 2: Một thích hợp chất gồm phân tử gồm 2 nguyên tử của yếu tố X link với 5 nguyên tử oxi và nặng gấp 2 lần phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp hóa học là X2O5

Vì hợp chất nặng hơn Cl2 2 lần

Ta bao gồm phân tử khối của hợp hóa học là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp chất là P2O5

Bài 3: Một vừa lòng chất bao gồm phân tử gồm một nguyên tử của nhân tố X liên kết với 4 nguyên tử hidro cùng nặng bằng nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X