Windows XP/32bit, 64bit, Windows 7/32bit, 64bit, Windows 8/32bit, 64bit, Windows 9/32bit, 64bit, Windows 10/32bit, 64bit
Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 5/5
*

Một số tính năng chính của phần mềm PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP Là dòng sản phẩm bao hàm đầy đủ tính năng của phần mềm bán hàng nhưng trong các tính năng nhập xuất có đầy đủ các chi tiết riêng ngành hàng tôn mang đến cho người dùng quản lý mặt hàng tôn, sắt thép một cách thuận tiện nhất.

Bạn đang xem: Phần mềm quản lý bán hàng fpi


*

Select ratingGive FPI-FASHION 1/5Give FPI-FASHION 2/5Give FPI-FASHION 3/5Give FPI-FASHION 4/5Give FPI-FASHION 5/5
*

Select ratingGive Vtex Market 1/5Give Vtex Market 2/5Give Vtex Market 3/5Give Vtex Market 4/5Give Vtex Market 5/5
*

*

Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 5/5
Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÂN PHỐI THUỐC THÚ Y FPI 5/5
Select ratingGive Core2 CRM 1/5Give Core2 CRM 2/5Give Core2 CRM 3/5Give Core2 CRM 4/5Give Core2 CRM 5/5
Select ratingGive Perfect Online Sales Management 1/5Give Perfect Online Sales Management 2/5Give Perfect Online Sales Management 3/5Give Perfect Online Sales Management 4/5Give Perfect Online Sales Management 5/5
Select ratingGive TopSales Basic 1/5Give TopSales Basic 2/5Give TopSales Basic 3/5Give TopSales Basic 4/5Give TopSales Basic 5/5
Select ratingGive FSM-Professional 1/5Give FSM-Professional 2/5Give FSM-Professional 3/5Give FSM-Professional 4/5Give FSM-Professional 5/5
Select ratingGive Perfect Warehouse 1/5Give Perfect Warehouse 2/5Give Perfect Warehouse 3/5Give Perfect Warehouse 4/5Give Perfect Warehouse 5/5
Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 5/5
Select ratingGive Perfect Online Sales Management 1/5Give Perfect Online Sales Management 2/5Give Perfect Online Sales Management 3/5Give Perfect Online Sales Management 4/5Give Perfect Online Sales Management 5/5
Select ratingGive FSR-Professional 1/5Give FSR-Professional 2/5Give FSR-Professional 3/5Give FSR-Professional 4/5Give FSR-Professional 5/5
Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ FPI 5/5
Select ratingGive FSM-Professional 1/5Give FSM-Professional 2/5Give FSM-Professional 3/5Give FSM-Professional 4/5Give FSM-Professional 5/5
Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỆN TỬ, ĐIỆN THOẠI FPI 5/5
Select ratingGive Lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo 1/5Give Lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo 2/5Give Lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo 3/5Give Lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo 4/5Give Lên kế hoạch cho chiến dịch quảng cáo 5/5
Select ratingGive PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 1/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 2/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 3/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 4/5Give PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP FPI 5/5

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG TÔN SẮT THÉP Là dòng sản phẩm bao hàm đầy đủ tính năng của phần mềm bán hàng nhưng trong các tính năng nhập xuất có đầy đủ các chi tiết riêng ngành hàng tôn mang đến cho người dùng quản lý mặt hàng tôn, sắt thép một cách thuận tiện nhất.


Chức năng tự động cập nhật tính năng mới hàng tháng.

Thiết kế giao diện thân thiện, gọn nhẹ giúp thao tác nhập liệu đơn giản & nhanh chóng.

Bảo mật theo cấu trúc Client – Server. Hệ thống chạy tốt trên các môi trường LAN – WAN – VPN

Phân quyền người sử dụng trên từng nhóm người dùng hoặc từng người dùng cụ thể, quản lý nhật kýThêm, sửa, xóa trên chứng từ của từng User.

Danh mục thiết kế theo dạng cây đơn giản, dễ thao tác.

Tích hợp sẳn 3 ngôn ngữ: Anh – Việt - Hoa, việc tùy biến ngôn ngữ dễ dàng, linh hoạt.

Quản lý nhiều bộ số liệu trên cùng một chương trình.

Đánh giá CLTG theo đích danh hóa đơn khi thanh toán hoặc theo phương pháp bình quân cuối tháng cho những tài khoản gốc ngoại tệ.

Cho phép người dùng cùng một lúc làm việc trên nhiều phân hệ chức năng – tính đa nhiệm cao.

Quản lý trạng thái của chứng từ: Lập chứng từ - Chờ duyệt – Duyệt

Cơ chế truy xuất ngược(Drill Down) để việc truy xuất ngược lại chừng từ gốc một cách dễ dàng, nhanh chóng khi đang đứng tại báo cáo

Tính kế thừa: cho phép kế thừa dữ liệu giữa các chứng từ với nhau: Phiếu kế toán – Kế thừa Phiếu Thu/ Phiếu Chi, Phiếu Nhập Mua – Kế thừa (SO), Hóa đơn – Kế thừa PO và nhiều hơn thế nữa.

Import dữ liệu từ Excel: Cho phép người dùng Download file mẫu lưu trữ trên chương trình và import vào phần mềm toàn bộ chứng từ hoặc danh mục.

Cho phép copy định mức, copy dòng dữ liệu…...

Filter dữ liệu trên lưới: Kế thừa các tiện ích của Excel trong việc lọc, filter dữ liệu.

Chức năng truy vấn dữ liệu khi nhập: Filter nhanh đến một kí tự trong Danh Mục, chọn và Enter nhập liệu, đây là tiện ích mới, giúp việc tương tác giữa người dùng và công cụ phần mềm trực quan hơn và kiểm soát dữ liệu ngay từ thao tác ban đầu.

Xem thêm: Tổng Hợp 10 Đề Thi Học Kì 2 Hóa 10 Có Lời Giải, Tổng Hợp Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Hoá Học

Danh mục Nghiệp vụ: xây dựng toàn bộ nghiệp vụ phù hợp với thực tế quản lý tại Doanh Nghiệp theo quy tắc, giúp người dùng nhập liệu nhanh và kiểm soát sai sót của người dùng trong quá trình nhập liệu.