- Lai hai cây đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về tính trạng màu hạt và mẫu thiết kế hạt:

P: phân tử vàng, trơn × phân tử xanh, nhăn →Thu được F1 đồng tính (100% hạt vàng, trơn)

- mang lại F1 từ bỏ thụ phấn → nhận được F2 có 4 loại hình phân li theo tỉ lệ:

9 hạt vàng, trơn tru : 3 phân tử vàng, nhăn : 3 phân tử xanh, trơn tuột : 1 phân tử xanh, nhăn

(3 rubi : 1 xanh) × (3 suôn sẻ : 1 nhăn)

→ xác suất kiểu hình chung bởi tích các tỷ lệ các tính trạng riêng.Bạn đang xem: Phân li chủ quyền là gì

Nội dung QLPLĐL của Menden: lúc lai 2 hoặc các cặp tính trạng tương làm phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc vào sự di truyền của cặp tính trạng kia (các cặp alen phân ly độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử).

Bạn đang xem: Phân li độc lập là gì

Về thực chất, phép lai 2 tính trạng được coi là hai phép lai 1 tính trạng diễn ra chủ quyền và đồng thời.

II. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC:

- các cặp ren quy định những cặp tính trạng ở trên những cặp NST tương đồng khác nhau thì khi sút phân, những gen đang phân li chủ quyền và tổng hợp ngẫu nhiên, không nhờ vào vào nhau.


*

Quy khí cụ phân li độc lập là tổ hợp của hai hay các quy quy định phân li cùng một lúc trên những cặp gen tương đồng khác nhau, không cùng nằm bên trên một NST.

III. Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY LUẬT MENĐEN

- dự kiến trước được kết quả lai.

- Là cửa hàng khoa học lý giải sự đa dạng chủng loại phong phú của sinh thiết bị trong tự nhiên.

- Bằng cách thức lai có thể tạo ra các biến dị tổng hợp mong mong trong chăn nuôi trồng trọt.

Điều khiếu nại nghiệm đúng của quy nguyên lý phân li độc lập:

+ gen trội nên trội hoàn toàn

+ Pphải thuần chủng tương phản

+ các gen quy định các tính trạng nói trên yêu cầu nằm trên những cặp NST khác nhau

+ số lượng các cá thể phân tích phải lớn

+ mỗi một gen chế độ một tính trạng và quá trình giảm phân ra mắt bình thường

IV. DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: khẳng định tỉ lệ phân li đẳng cấp gen, tỉ lệ thành phần phân li hình trạng hình ngơi nghỉ đời con lúc biết kiểu hình của phường và điểm lưu ý di truyền của tính trạng đó.

Công thức tổng quát:

Số cặp ren dị thích hợp tử (F1)

n

Số các loại giao tử của (F1)

2n

Tỉ lệ phân ly dạng hình gen sinh sống F2

(1 : 2 : 1)n

Số lượng giao diện gen F2

3n

Tỉ lệ dạng hình hình làm việc F2

(3 : 1)n

Số lượng thứ hạng hình F2

2n

Các bước giải:

+ Bước 1: khẳng định tính trạng trội, lặn; quy ước gen.

+ Bước 2: Từ thứ hạng hình của P, xác định kiểu gene P.

+ Bước 4: khẳng định sự phân li mẫu mã gen, phân li thứ hạng hình của F.

Chú ý: Số lương, phần trăm chung bằng tích số lượng, xác suất riêng của những cặp gen, tính trạng thành phần.

Dạng 2: khẳng định kiểu gen của cha mẹ khi biết kiểu dáng hình của phường và tác dụng phép lai.

- Nguyên tắc:

+ khẳng định trội lặn, quy ước gen.

+ Xét riêng biệt tỉ lệ phân li của từng tính trạng, trên cửa hàng đó xác định kiểu gen cách thức từng tính trạng.

+ xác định quy lý lẽ chi phối sự di truyền chung 2 tính trạng.

+ Kết hợp kết quả về vẻ bên ngoài gen riêng biệt của mỗi tính trạng, phong cách hình lặn, số tổng hợp → giao tử của phụ huynh → khẳng định kiểu gene của bố mẹ phù hợp.

Số tổng hợp giao tử = Số một số loại giao tử đực x số loại giao tử cái.

Xem thêm: Bậc Dinh Dưỡng Là Gì - Bài 43: Trao Đổi Vật Chất Trong Hệ Sinh Thái

Từ tỉ lệ phân li sinh hoạt đời bé sẽ xác minh được số tổng hợp giao tử và từ số tổ hợp giao tử → số loại giao tử của bố mẹ → dạng hình gen của P.