Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh Lịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Cho các tính chất sau:

(1) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng với lượng photpho có trong thành phần của nó.

Bạn đang xem: Phân lân được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm

(2) Phân ure được điều chế bằng phản ứng giữa NH3 và CO.

(3) Supephotphat đơn thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.

(4) Amophot là một loại phân hỗn hợp trong thành phần gồm NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

Cho các phát biểu sau:

(a) Phân đạm NH4NO3 không nên bón cho loại đất chua;

(b) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó;

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2;

(d) Nitrophotka là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3.

Số phát biểu đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Cho các phát biểu sau:

(1) Phân lân cung cấp cho cây trồng nguyên tố photpho dưới dạng P2O5.

(2) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá theo phần trăm khối lượng của K2O.

(3) Phân amophot có thành phần hóa học chính là (NH4)2HPO4và KNO3.

(4) Phân ure là loại phân đạm tốt nhất, được điều chế từ amoniac và CO2ở điều kiện thích hợp .

(5) Thành phần hóa học chính của phân supehotphat kép là Ca(H2PO4)2và CaSO4.

(6) Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây người ta dùng loại phân kali.

(7) Không nên bón phân đạm amoni cho đất chua.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 2.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án A


Đúng(0)

Các nhận xét sau:

1. Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua

2. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P

3. Thành phần chính của supephotphat kép Ca(H2PO4)2.CaSO4

4. Muốn tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây người ta dùng loại phân bón chứa K

5. Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa: K2CO3

6. Công thức hóa học của amophot, một loại phân bón phức hợp là: (NH4)2HPO4 và NH4H2PO4

Số nhận xét không đúng là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Chọn đáp án C

1. Đúng. Vì phân đạm có tính axit do gốc→thủy phân ra.

2. Sai. Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng %P2O5 tương ứng

3. Sai. Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2

4. Đúng. Theo SGK lớp 11.

5. Đúng. Theo SGK lớp 11.

6. Đúng. Theo SGK lớp 11.


Đúng(0)

Cho các nhận xét vè phân bón:

(1) Độ dinh dưỡng của Supephotphat kép cao hơn Supephotphat đơn.

(2) Phân kali được đánh giá theo % khối lượng của K tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.

(3) Điều chế phân Kali từ quặng apatit.

(4) Trộn ure và vôi trước lúc bón sẽ tăng hiệu quả sử dụng.

(5) Phân đạm amoni làm cho đất chua thêm.

(6) Nitrophotka là hỗn hợp của NH4H2PO4 và KNO3.

Số nhận xét đúng là:

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Chọn đáp án B

(1) Đúng. Vì Supephotphat kép không chứa tạp chất trơ là CaSO4.

(2) Sai. Phân kali được đánh giá theo % khối lượng của K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.

(3) Sai. Điều chế phân Kali từ quặng xinvinit NaCl.KCl, quặng Apatit điều chế phân photpho.

*


Đúng(0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng N2O5

(2) Ure là chất rắn màu trắng , tan tốt trong nước

(3) Ure được điều chế bằng cách cho CO tác dụng với NH3 ở180-200oC

(4) Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới dạng ionNH4+

(5) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng P2O5

(6) Phân lân giúp tăng cường sức chống rét, chống sâu bệnh, và chịu hạn của cây

(7) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng apatit và quặng photphorit

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án A

Các trường hợp thỏa mãn: 2-5-7


Đúng(0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

(2) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2)

(3) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và quặng cacnalit.

(4) Photpho đỏ không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ.

(5) Đốt metan trong khí clo sinh ra CCl4.

(6) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Đáp án A

Các phát biểu đúng: (2) (5) (6)

Các phát biểu khác sai vì:

(1) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng %K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.

(3) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và apatit

(4) P trắng không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.


Đúng(0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng hàm lượng phần trăm của kali trong phân.

(2) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép (Ca(H2PO4)2)

(3) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và quặng cacnalit.

(4) Photpho đỏ không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ.

(5) Đốt metan trong khí clo sinh ra CCl4.

(6) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B.4

C.5

D.2


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Các phát biểu đúng: (2) (5) (6)

Các phát biểu khác sai vì:

(1) Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng %K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó.

(3) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và apatit

(4) P trắng không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Đáp án A


Đúng(0)

Các nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua;

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho;

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4;

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây;

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì có chứa K2CO3;

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp.

Số nhận xét sai

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

Chọn C

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho;

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4


Đúng(0)

Cho nhận xét sau:

(a) Phân đạm amoni không nên bón cho loại đất chua

(b) Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng photpho

(c) Thành phần chính của supephotphat kép là Ca(H2PO4)2.CaSO4.

(d) Người ta dùng loại phân bón chứa nguyên tố kali để tăng cường sức chống bệnh, chống rét và chịu hạn cho cây

(e) Tro thực vật cũng là một loại phân kali vì chứa K2CO3

(f) Amophot là một loại phân bón phức hợp

Số nhận xét sai là

A. 4

B. 3

C.

Xem thêm: ( 1In Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, M? 1 Inch Bằng Bao Nhiêu Cm, Mm, M

2

D. 1


#Hóa học lớp 12
1
Ngô Quang Sinh

(b) Sai. Độ dinh dưỡng phân lân tính bằng %mP2O5

(c) Sai. Thành phần chính của superphotphat kép là Ca(H2PO4)2

Đáp án C


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
romanhords.com
romanhords.com)


Design by
romanhords.com
Các khóa học có thể bạn quan tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng