I. định hướng Anilin (C6H5NH2)

+ Anilin (C6H5NH2) hay còn gọi là phenylamin hoặc benzenamin

+ Nó là một trong những amin thơm đơn giản nhất và quan trọng nhất

+ phương pháp của Anilin

*
phân biệt anilin và etylamin?" width="126">

II. đặc thù vật lí và nhận biết


- Anilin là hóa học lỏng, sôi làm việc 184°C, không màu, cực kỳ độc, tan không nhiều trong nước tuy vậy tan trong etanol và benzen.

Bạn đang xem: Phân biệt anilin và etylamin

III. Tính chất hóa học

1. Bị oxi hóa do oxi:

- Để lâu trong không khí, anilin chuyển sang màu đen vì bị oxi hóa vì oxi trong ko khí

2. Tính bazơ:

- Anilin làm phản ứng với axit to gan lớn mật tạo thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3 + Cl-

3. Phản nghịch ứng với axit nitrơ:

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

4. Bội nghịch ứng ráng ở nhân thơm:

*
riêng biệt anilin cùng etylamin? ( hình ảnh 2)" width="474">

IV. Điều chế anilin

- Đầu tiên, benzen được nitrat hoá vị hỗn phù hợp đậm đặc axit nitric cùng axit sunfuric ở 50-60°C, tạo nên nitrobenzen. Tiếp đến nitrobenzen được hiđro hoá làm việc 600°C với sự xuất hiện của xúc tác niken cho anilin.

- trong khi Anilin cũng rất được điều chế từ bỏ phenol cùng acmoniac, phenol được thu trường đoản cú cumen.

V. Ứng dụng của anilin

+ Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm như phẩm azo, phẩm đen anilin

+ Nó còn là dùng để làm sản xuất polime như vật liệu bằng nhựa anilin- fomandehit

+ bên cạnh đó nó còn được sử dụng trong dược phẩm: streptoxit, sunfaguanidin

VI. Bài bác tập ví dụ

Câu 1: Anilin và phenol đều phải có phản ứng với

A. Dd NaOH

B. Dd HCl

C. Dd NaCl

D. Nước Br2

Đáp án đúng: Chọn C. Dd NaCl

Anilin (C6H5NH2) cùng phenol (C6H5OH) đều phải có phản ứng cùng với nước Br2

Câu 2: Có tía chất lỏng: benzen, anilin và stiren đựng riêng biệt biệt trong cha lọ mất nhãn. Thuốc thử để nhận biết ba chất lỏng trên là:

A. Nước brom

B. Giấy quỳ tím

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch NaOH

Đáp án đúng: Chọn A. Nước brom

- Stiren làm mất màu nước brom

C6H5 – CH = CH2 + Br2 → C6H5 – CHBr – CH2Br

- Anilin tạo kết tủa trắng:

C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2(Br)3-NH2↓ + 3HBr

- Benzen không có hiện tượng gì.

Câu 3: Anilin không phản ứng với

A. Dung dịch brom

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch H2SO4

Đáp án đúng: lựa chọn C. Dung dịch NaOH

Vì anilin gồm tính bazo yếu phải không phản ứng cùng với bazo là NaOH

Câu 4: Cho m gam anilin tác dụng hết với dung dịch Br2, thu được 9,9 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Giá trị m là

A. 1,86.

B. 3,72.

C. 2,79.

D. 0,93.

Giải:

C6H5NH2 + 3Br2 → H2NC6H2Br3 + 3HBr

0,03 ← 0,03 (mol)

=> m = 2,79 g

Chọn C. 2,79g

Câu 5: Để rành mạch anilin với etylamin đựng vào 2 lọ riêng rẽ biệt, ta dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Hỗn hợp Br2

B. Dung dịch HCl

C. Hỗn hợp NaOH

D. Hỗn hợp AgNO3

Đáp án đúng: Chọn C. Dung dịch NaOH

Anilin bội nghịch ứng với nước Br2, chế tạo ra kết tủa trắng H2NC6H2Br3

Câu 6: Kết tủa xuất hiện thêm khi nhỏ tuổi dung dịch brom vào

A. Ancol etylic.

B. Benzen.

C. Anilin.

D. Axit axetic.

Đáp án đúng: chọn C. Anilin

C6H5-NH2 + 3Br2 → C6H2(Br)3-NH2↓ + 3HBr

Câu 7: Tiến hành hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: cho một ml hỗn hợp anilin vào ống nghiêm 1 rồi nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch.

Thí nghiệm 2: đến 1 ml dung dịch anilin vào ống nghiệm 2 rồi thêm vài giọt nước brom.

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở thí nghiệm 2, nếu nạm nước brom bằng dung dịch HCl thì hiện tại tượng xẩy ra và tương tự như => SAI vì có xẩy ra phản ứng tuy nhiên không sản xuất kết tủa như anilin phản nghịch ứng với nước brom (tạo kết tủa trắng)

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa màu trắng => ĐÚNG vày kết tủa white là 2,4,6-tribrom anilin

C. Ở thí nghiện 1, nếu nuốm anilin bằng metylamin thì quỳ tím sẽ chuyển greed color => Đúng vị anilin tất cả tính bazơ vô cùng yếu ko làm thay đổi màu quỳ tím còn metyl amin thì có

D. Ở thí nghiệm 2 xảy ra phản ứng thế brom vào nhân thơm của anilin => ĐÚNG

Lời giải:

A. Ở thử nghiệm 2, nếu cố kỉnh nước brom bằng dung dịch HCl thì hiện nay tượng xảy ra và tương tự.

Xem thêm: Bạn Cần Biết Điều Gì Về Máy Quay Gopro Là Gì, Mới Chơi Thì Nên Mua Gopro Loại Nào

B. Kết thúc thí nghiệm 2 trong ống thử xuất hiện kết tủa màu trắng

C. Ở thí nghiện 1, nếu cụ anilin bởi metylamin thì quỳ tím sẽ chuyển màu sắc xanh.