*
*
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1a. K2S → 2K + + S2 – b. Na2HPO4 → 2N a + + HPO42 –

HPO42- ⇆ H+ + PO43-
Bạn đang xem: Pb oh 2 là chất điện li mạnh hay yếu

c. NaH2PO4 → na + + H2PO4 – H2PO4 – ⇆ H + + HPO42 – HPO42 – ⇆ H + + PO43 – d. Pb ( OH ) 2 ⇆ Pb2 + + 2OH – Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H + + PbO22 – e. HBrO ⇆ H + + BrO – g. HF ⇆ H + + F – h. HClO4 ⇆ H + + ClO4 –

*
Phân loại chất điện li cùng viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, NaH2PO4, Pb ( OH ) 2, CaO, HCOOH, MgCl2, Al2 ( SO4 ) 3, H2CO3, H3PO4, cha ( OH ) 2 Viết phương trình năng lượng điện li của không ít chất tiếp sau đây trong hỗn hợp :1. Axit mạnh dạn H2SeO4 ( nấc đầu tiên điện li táo bạo ) 2. Axit yếu ớt 3 nút H3PO43. Hiđroxit lưỡng tính Pb ( OH ) 24. Na2HPO45. NaH2PO4 6. Axit mạnh mẽ HMnO47. Bazơ mạnh bạo RbOH Viết phương trình điện li của những chất sau đây trong hỗn hợp :1. Axit dũng mạnh H2SeO4 ( nấc đầu tiên điện li táo bạo ) ( H_2SeO_4 rightarrow H ^ + + HSeO_4 ^ – ) ( HSeO_4 ^ – leftrightarrow H ^ + + SeO_4 ^ 2 – )2. Axit yếu đuối 3 mức H3PO4 ( H_3PO_4 leftrightarrow H ^ + + H_2PO_4 ^ – ) ( H_2PO_4 ^ – leftrightarrow H ^ + + HPO_4 ^ 2 – ) ( HPO_4 ^ 2 – leftrightarrow H ^ + + PO_4 ^ 3 – )3. Hiđroxit lưỡng tính Pb ( OH ) 2 ( Pb left ( OH right ) _2 leftrightarrow Pb ^ 2 + + 2OH ^ – ) ( Pb left ( OH right ) _2 leftrightarrow PbO_2 ^ 2 – + 2H ^ + )4. Na2HPO4 ( Na_2HPO_4 leftrightarrow2Na ^ + + HPO_4 ^ 2 – ) ( HPO_4 ^ 2 – leftrightarrow H ^ + + PO_4 ^ 3 – )5. NaH2PO4 ( NaH_2PO_4 leftrightarrow mãng cầu ^ + + H_2PO_4 ^ – ) ​ ​ ​ ​​ ( H_2PO_4 ^ – leftrightarrow H ^ + + HPO_4 ^ 2 – ) ​​ ( HPO_4 ^ 2 – leftrightarrow H ^ + + PO_4 ^ 3 – ) ​6. Axit mạnh HMnO4 ​ ​ ( HMnO_4 rightarrow H ^ + + MnO_4 ^ – )7. Bazơ khỏe mạnh RbOH ( RbOH rightarrow Rb ^ + + OH ^ – ) Đúng 2 comment (0) Đúng 2B ình luận ( 0 )

viết phương trình điện ly của những chất sau : K2S, Na2HPO4 , NaH2PO4 , Pb(OH)2 , HBrO, HF, HClO4 .

Bạn vẫn xem: Phương trình điện li của nah2po4

Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự điện li 1 0 gởi Hủy Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự điện liPhân trình điện li :a ) K2S → 2K + + S2_b ) Na2HPO4 → 2N a + +. HPO42-HPO42 – H + + PO43 -c ) NaH2PO4 → mãng cầu + + H2PO4-H2PO4 – H + + HPO42-HPO42 – H + + PO43 -d ) Pb ( OH ) 2 Pb2 + + 2OH – : phân li hình dạng bazơH2PbO2 2H + + PbO22 – : phân li kiểu dáng axite ) HBrO H + + BrO -g ) HF H + + F -h ) HClO4 → H + + ClO4 -. Đúng 0 phản hồi (1) ĐúngBình luận ( 1 )K2S, NaH2PO4, Pb ( OH ) 2, H2CO3, CaO năng lượng điện li bạo phổi hay yếuViết hộ cả PT năng lượng điện li CaO Lớp 11 hóa học 1 1 nhờ cất hộ Hủy Lớp 11 Hóa học

K2S, NaH2PO4 là chất điện li mạnh


Pb ( OH ) 2, H2CO3 là hóa học điện li yếuCaO chưa hẳn chất năng lượng điện li. Đúng 1 comment (0) Đúng 1B ình luận ( 0 )

Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4. 

Lớp 11 hóa học Chương 1.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Thế Nào Là Khoa Học Đã Trở Thành Một Lực Lượng Sản Xuất Trực Tiếp

Sự năng lượng điện li 3 0 gởi Hủy Lớp 11 hóa học Chương 1. Sự năng lượng điện liGửi HủyPhương trình điện li :a ) K2S → 2K + + S2_