Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Participation là gì
Bạn đang xem: Participation là gì

*

*

*

*

participation /pɑ:,tisi”peiʃn/ danh từ sự tham gia, sự tham dự, sự đóng góp thêm phần vàotham giaparticipation rate: tỷ suất tham giaworker participation: công nhân tham giare-entry into participationsự tham dự lại

danh từ bỏ o sự tham gia quyền hạn tham gia theo hợp đồng điều hành. § participation factor : kệ số tham gia § participation formula : bí quyết tham gia § participation survey : khảo sát góp vốn § participation-type contract : thích hợp đồng đẳng cấp tham gia

Thuật ngữ ngành nghề Bảo hiểm

Participation

coi PARTICIPATING INSURANCE


*


Tra câu | coi báo giờ đồng hồ Anh

participation

Từ điển Collocation

participation noun

ADJ. full | broader, greater, increased | limited | direct | active | political | popular, public | audience, employee, student, worker Some of the magic tricks called for audience participation.

QUANT. degree, extent, màn chơi We were very pleased with the high cấp độ of participation in the charity events.

VERB + PARTICIPATION encourage The scheme aims bự encourage increased participation in sporting activities. | increase

PARTICIPATION + VERB increase

PARTICIPATION + NOUN rate

PREP. ~ in direct participation by the masses in the running of the country


Từ điển WordNet

n.

English Synonym và Antonym Dictionary

participationssyn.: engagement involution involvement

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu

Thể Loại: Share kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng
Bài Viết: Participation Là Gì – Nghĩa Của từ Participate

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://romanhords.com Participation Là Gì – Nghĩa Của trường đoản cú Participate


Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình để ý này mang đến lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi ngay sát đây


Không có phản hồi nào nhằm hiển thị.

Lưu trữ
Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Vài Kết Luận Của Bản Thân, Please Wait

Chuyên mục