Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Participation là gì
Bạn đang xem: Participation là gì

*

*

*

*

participation /pɑ:,tisi”peiʃn/ danh từ sự tham gia, sự tham dự, sự góp phần vàotham giaparticipation rate: tỷ suất tham giaworker participation: công nhân tham giare-entry into participationsự tham dự lại

danh từ o sự tham gia Quyền lợi tham gia theo hợp đồng điều hành. § participation factor : kệ số tham gia § participation formula : công thức tham gia § participation survey : điều tra góp vốn § participation-type contract : hợp đồng kiểu tham gia

Thuật ngữ ngành nghề Bảo hiểm

Participation

Xem PARTICIPATING INSURANCE


*


Tra câu | Xem báo tiếng Anh

participation

Từ điển Collocation

participation noun

ADJ. full | broader, greater, increased | limited | direct | active | political | popular, public | audience, employee, student, worker Some of the magic tricks called for audience participation.

QUANT. degree, extent, level We were very pleased with the high level of participation in the charity events.

VERB + PARTICIPATION encourage The scheme aims lớn encourage increased participation in sporting activities. | increase

PARTICIPATION + VERB increase

PARTICIPATION + NOUN rate

PREP. ~ in direct participation by the masses in the running of the country


Từ điển WordNet

n.

English Synonym và Antonym Dictionary

participationssyn.: engagement involution involvement

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng
Bài Viết: Participation Là Gì – Nghĩa Của Từ Participate

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://romanhords.com Participation Là Gì – Nghĩa Của Từ Participate


Related


About The Author
Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.


Tìm kiếm
Tìm kiếm

Bài viết mới


Phản hồi gần đây


Không có bình luận nào để hiển thị.

Lưu trữ
Xem thêm: Em Hãy Nêu Một Vài Kết Luận Của Bản Thân, Please Wait

Chuyên mục