parallels tiếng Anh là gì?

parallels tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng parallels trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: Parallel là gì


Thông tin thuật ngữ parallels tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

*
parallels(phát âm có thể chưa chuẩn)
Hình ảnh cho thuật ngữ parallels

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Anh-ViệtThuật Ngữ Tiếng AnhViệt-ViệtThành Ngữ Việt NamViệt-TrungTrung-ViệtChữ NômHán-ViệtViệt-HànHàn-ViệtViệt-NhậtNhật-ViệtViệt-PhápPháp-ViệtViệt-NgaNga-ViệtViệt-ĐứcĐức-ViệtViệt-TháiThái-ViệtViệt-LàoLào-ViệtViệt-ĐàiTây Ban Nha-ViệtĐan Mạch-ViệtẢ Rập-ViệtHà Lan-ViệtBồ Đào Nha-ViệtÝ-ViệtMalaysia-ViệtSéc-ViệtThổ Nhĩ Kỳ-ViệtThụy Điển-ViệtTừ Đồng NghĩaTừ Trái NghĩaTừ điển Luật HọcTừ Mới

Định nghĩa - Khái niệm

parallels tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ parallels trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ parallels tiếng Anh nghĩa là gì.

parallel /"pærəlel/* tính từ- song song=parallel to (with)+ song song với- tương đương, tương tự, giống với, ngang hàng=here is a parallel case+ đây là một trường hợp tương tự* danh từ- đường song song- đường vĩ, vĩ tuyến ((cũng) parallel of latitude)=the 17th parallel+ vĩ tuyến 17- (quân sự) đường hào ngang (song song với trận tuyến)- người tương đương, vật tương đương=without parallel+ không ai (không gì) sánh bằng- sự so sánh, sự tương đương=to draw a parallel between two things+ so sánh hai vật- (điện học) sự mắc song song- dấu song song* ngoại động từ- đặt song song với; tìm tương đương với; so sánh=to parallel one thing with another+ so sánh vật này với vật kia- song song với; tương đương với; ngang với, giống với=the road parallels the river+ con đường chạy song song với con sông- (điện học) mắc song songparallel- song song // đường song song; sự so sánh; vĩ tuyến- p. of Clifford đường song song Clifơt- p. of latitude (lý thuyết trò chơi) vĩ tuyến - p.s of a surface of revolution các vĩ tuyến của một mặt tròn xoay- geodesic p.s đường song song trắc địa

Thuật ngữ liên quan tới parallels

Tóm lại nội dung ý nghĩa của parallels trong tiếng Anh

parallels có nghĩa là: parallel /"pærəlel/* tính từ- song song=parallel to (with)+ song song với- tương đương, tương tự, giống với, ngang hàng=here is a parallel case+ đây là một trường hợp tương tự* danh từ- đường song song- đường vĩ, vĩ tuyến ((cũng) parallel of latitude)=the 17th parallel+ vĩ tuyến 17- (quân sự) đường hào ngang (song song với trận tuyến)- người tương đương, vật tương đương=without
parallel+ không ai (không gì) sánh bằng- sự so sánh, sự tương đương=to draw a parallel between two things+ so sánh hai vật- (điện học) sự mắc song song- dấu song song* ngoại động từ- đặt song song với; tìm tương đương với; so sánh=to parallel one thing with another+ so sánh vật này với vật kia- song song với; tương đương với; ngang với, giống với=the road parallels the river+ con đường chạy song song với con sông- (điện học) mắc song songparallel- song song // đường song song; sự so sánh; vĩ tuyến- p. of Clifford đường song song Clifơt- p. of latitude (lý thuyết trò chơi) vĩ tuyến - p.s of a surface of revolution các vĩ tuyến của một mặt tròn xoay- geodesic p.s đường song song trắc địa

Đây là cách dùng parallels tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Xem thêm:
Bài Tập Bất Đẳng Thức Cosi Lớp 9 Có Lời Giải, Bất Đẳng Thức Cosi Lớp 9

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ parallels tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập romanhords.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

parallel /"pærəlel/* tính từ- song song=parallel to (with)+ song song với- tương đương tiếng Anh là gì? tương tự tiếng Anh là gì? giống với tiếng Anh là gì? ngang hàng=here is a parallel case+ đây là một trường hợp tương tự* danh từ- đường song song- đường vĩ tiếng Anh là gì? vĩ tuyến ((cũng) parallel of latitude)=the 17th parallel+ vĩ tuyến 17- (quân sự) đường hào ngang (song song với trận tuyến)- người tương đương tiếng Anh là gì? vật tương đương=without parallel+ không ai (không gì) sánh bằng- sự so sánh tiếng Anh là gì? sự tương đương=to draw a parallel between two things+ so sánh hai vật- (điện học) sự mắc song song- dấu song song* ngoại động từ- đặt song song với tiếng Anh là gì? tìm tương đương với tiếng Anh là gì? so sánh=to parallel one thing with another+ so sánh vật này với vật kia- song song với tiếng Anh là gì? tương đương với tiếng Anh là gì? ngang với tiếng Anh là gì? giống với=the road parallels the river+ con đường chạy song song với con sông- (điện học) mắc song songparallel- song song // đường song song tiếng Anh là gì? sự so sánh tiếng Anh là gì? vĩ tuyến- p. of Clifford đường song song Clifơt- p. of latitude (lý thuyết trò chơi) vĩ tuyến - p.s of a surface of revolution các vĩ tuyến của một mặt tròn xoay- geodesic p.s đường song song trắc địa