Trong xác suất và thống kê P (X) có nghĩa là xác suất X xảy ra. Trong lý thuyết tập hợp, P (X) có nghĩa là tập lũy thừa của X. Trong hình học, P sẽ được ví như là công thức tính chu vi.

Bạn đang xem: P là gì trong toán học

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về công thức tính P và các kí hiệu trong toán học nhé!

Công thức tính P trong toán học

- Chu vi của một đa giác được tính bằng tổng độ dài các cạnh của nó. Vì vậy, công thức tính chu vi của tam giác là: P = a + b + c

Trong đó a, b, c là các cạnh của tam giác.

- Với tứ giác công thức là: P = a + b + c + d

- Công thức tổng quát cho đa giác n cạnh: P = a1 + a2 +… + an Trong đó a1, a2,… an là các cạnh của đa giác.

- Đường tròn – Với các đường tròn công thức tính chu vi là

P = 2. ∏. r

Hoặc P = ∏. d

Trong đó: 

P là chu vi

R là bán kính

D là đường kính

∏ ≈ 3.14 là hằng số

- Hình chữ nhật: Chu vi hình chữ nhật có công thức là: P = ( a + b ) x 2

Trong đó, a là chiều dài, b là chiều rộng và P là chu vi.

- Hình vuông: Chu vi hình vuông là: P = a × 4

Trong đó, a là cạnh và P là chu vi.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì Lớp 5, Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Có Lời Giải

*

Các ký hiệu toán học phổ biến

Dưới đây là danh sách các ký hiệu phổ biến nhất được sử dụng trong toán học.

Biểu tượng

Nội dung đại diện

+Thêm dấu: Thường được gọi là dấu cộng hoặc dấu cộng
-Dấu trừ: Thường được gọi là dấu trừ
xDấu nhân : Thường được gọi là dấu thời gian hoặc bảng thời gian
÷Dấu hiệu phân chia: Để phân chia
=Dấu bằng
| |Giá trị tuyệt đối
Không bằng
()Dấu ngoặc đơn
<>Dấu ngoặc vuông
%Dấu phần trăm: Trên 100
Dấu hiệu tổng lớn: Tính tổng
Dấu căn bậc hai
Dấu hiệu bất đẳng thức: Lớn hơn
!yếu tố
θTheta
πSố Pi
Xấp xỉ
Bộ trống
Dấu góc
!Dấu hiệu giai thừa
vì thế
vô cực

Các kí hiệu về tập hợp

Có 14 ký hiệu về tập hợp và với mỗi ký hiệu có 1 ý nghĩa riêng. Cụ thể:

*

Các kí hiệu về số và ma trận

Các kí hiệu và ý nghĩa về số và ma trận được tập hợp chi tiết trong bảng dưới đây:

*

Các kí hiệu về xác suất thống kê

Trong toán học, xác suất thống kê là một trong những phần kiến thức rất quan trọng và để học tốt phần kiến thức này thì các bạn cần phải ghi nhớ những ký hiệu liên quan. Dưới đây là những ký hiệu về xác suất thống kê và ý nghĩa của chúng: