Giải bài 1: Ôn tập về phân số - Sách VNEN toán 5 tập 1 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


A. Hoạt động thực hành

1. Chơi trò chơi “ghép thẻ”:

a. Ghép các thẻ ghi phân số với các hình được tô màu thích hợp:

*

b. Em đọc các phân số trên và nêu tử số, mẫu số của mỗi phân số đó.

Bạn đang xem: Ôn tập về phân số lớp 5

Trả lời:

a. 

*

b. Đọc các phân số:

Ba phần tư có tử số là ba, mẫu số là bốnHai mươi phần một trăm có tử số là 20, mẫu số là một trămBa phần tám có tử số là ba, mẫu số là támBốn phần bảy có tử số là bốn, mẫu số là bảy.

2. Đọc nội dung sau và giải thích cho bạn nghe (sgk)

3. Đọc mỗi chú ý sau rồi tìm thêm ví dụ cho mỗi chú ý (sgk)


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Kiến thức thú vị


Câu 4: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

a. Đọc các phân số sau: $\frac{7}{8}$; $\frac{5}{9}$; $\frac{75}{100}$; $\frac{56}{97}$; $\frac{12}{23}$

b. Nêu tử số và mẫu số của mỗi phân số trên


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

a. Viết các thương số sau dưới dạng phân số: 5 : 8; 34 : 100; 9 : 17

b. Viết các số tự nhiên sau dưới dạng phân số có mẫu số là 1

5; 268; 1000

c. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

$5=\frac{5}{....}$ ; $1=\frac{257}{....}$ ; $0=\frac{.....}{10}$ ; $2 : .....=\frac{.....}{7}$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 5 VNEN toán 5 tập 1

Chơi trò chơi “tìm bạn”:

*

Tìm bạn có thẻ ghi phân số bằng phân số ghi trên thẻ mình cóĐọc các cặp phấn số bằng nhau ghi trên thẻ và giải thích cho bạn nghe.
=> Xem hướng dẫn giải

7 – 8 – 9. Đọc ví dụ: (sgk)

Câu 10: Trang 7 VNEN toán 5 tập 1

a. Rút gọn các phân số sau: $\frac{24}{32}$ ; $\frac{14}{35}$ ; $\frac{30}{25}$; $\frac{63}{36}$

b. Quy đồng mẫu số các phân số sau: $\frac{3}{5}$ và $\frac{4}{7}$ ; $\frac{2}{3}$ và $\frac{5}{6}$ ; $\frac{4}{9}$ và $\frac{1}{6}$


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11: Trang 7 VNEN toán 5 tập 1

Viết một phân số bằng mỗi phân số sau:

$\frac{5}{9}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{24}{42}$


=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động ứng dụng

Em hãy nêu hai cách chia đều hai cái bánh cho 6 người. Viết phân số chỉ số phần bánh mỗi người nhận được.


=> Xem hướng dẫn giải
=> Trắc nghiệm Toán 5 vnen bài 1: Ôn tập về phân số

Từ khóa tìm kiếm google:


giải bài 1 ôn tập về phân số, ôn tập về phân số trang 3 vnen toán 5, bài 1 sách vnen toán 5 tập 1, vnen toán 5 tập 1.

Giải các môn học khác


Giải sách giáo khoa lớp 5


Giải tiếng Việt 5 tập 1
Giải Tiếng Việt 5 tập 2
Tuyển tập văn mẫu lớp 5
Giải sgk toán lớp 5
Tiếng anh 5 - Tập 1
Tiếng anh 5 - Tập 2
Toán tiếng Anh 5
Lịch sử 5
Giải sgk địa lí 5
Đạo đức lớp 5

Giải vở bài tập lớp 5


Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1
Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2
Giải vở BT toán lớp 5 tập 1
Giải vở BT toán lớp 5 tập 2

Bài tập cuối tuần lớp 5 


BT cuối tuần tiếng anh 5
BT cuối tuần toán 5
BT cuối tuần tiếng việt 5

Giải VNEN lớp 5


Toán VNEN lớp 5 tập 1
Toán VNEN lớp 5 tập 2
Tiếng Việt VNEN 5 tập 1
Tiếng Việt VNEN 5 tập 2
Khoa học VNEN lớp 5
Lịch sử và địa lí VNEN lớp 5 

Trắc nghiệm lớp 5


Trắc nghiệm tiếng Việt 5
Trắc nghiệm lịch sử 5
Trắc nghiệm tiếng anh 5
Trắc nghiệm toán 5
Trắc nghiệm địa lí 5

Tài liệu tham khảo lớp 5


Các dạng toán lớp 5
Toán cơ bản và nâng cao lớp 5

Bình luận


GiảiToán VNEN lớp 5 tập 1


GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 1 ĐẾN 15


Bài 1: Ôn tập về phân số
Bài 2: Ôn tập về so sánh hai phân số
Bài 3: Phân số thập phân
Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số
Bài 5: Hỗn số
Bài 6: Hỗn số (tiếp theo)
Bài 7: Em ôn lại những gì đã học
Bài 8: Em ôn lại những gì đã học
Bài 9: Ôn tập về giải toán
Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận
Bài 11: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ nghịch
Bài 12: Bảng đơn vị đo độ dài
Bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 14: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Bài 15: Mi - li - mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 15 ĐẾN 28


Bài 16: Héc - ta
Bài 17: Em ôn lại những gì đã học
Bài 18: Em ôn lại những gì đã học
Bài 19: Khái niệm số thập phân
Bài 20: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 21: Khái niệm số thập phân (tiếp theo)
Bài 22: Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Bài 23: Số thập phân bằng nhau
Bài 24: So sánh hai số thập phân
Bài 25: Em ôn lại những gì đã học
Bài 26: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 27: Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Bài 28: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 29 ĐẾN 43


Bài 29: Em đã học được những gì?
Bài 30: Cộng hai số thập phân
Bài 31: Tổng nhiều số thập phân
Bài 32: Trừ hai số thập phân
Bài 33: Ôn lại những gì đã học
Bài 34: Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Bài 35: Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000....

Xem thêm: Pháp Luật Pháp Thời Lê Sơ Có Điểm Nào Giống Và Khác Luật Pháp Thời Lý Trần


Bài 36: Em ôn lại những gì đã học
Bài 37: Nhân một số thập phân với một số thập phân
Bài 38: Em ôn lại những gì đã học
Bài 39: Em ôn lại những gì đã học
Bài 40: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
Bài 41: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000....
Bài 42: Em ôn lại những gì đã học
Bài 43: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

GIẢI VNEN TOÁN 5 TỪ BÀI 44 ĐẾN 57


Bài 44: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Bài 45: Chia một số thập phân cho một số thập phân
Bài 46: Em ôn lại những gì đã học
Bài 47: Ôn lại những gì em đã học
Bài 48: Tỉ số phần trăm
Bài 49: Giải toán về tỉ số phần trăm
Bài 50: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)
Bài 51: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo 2)
Bài 52: Em ôn lại những gì đã học
Bài 53: Ôn lại những gì đã học
Bài 54: Sử dụng máy tính bỏ túi
Bài 55: Hình tam giác
Bài 56: Diện tích hình tam giác
Bài 57: Em đã được học những gì?

=> Giải toán VNEN lớp 5 tập 2