+ Ví dụ: Chia hình trụ thành 6 phần bởi nhau, tô màu sắc 5 phần. Đã tô màu sắc năm phần sáu hình tròn. Ta điện thoại tư vấn 5/6 là phân số.

Bạn đang xem: Ôn tập về phân số lớp 4

+ Phân số gồm bao gồm tử số và mẫu mã số, trong những số ấy tử số là một trong những tự nhiên viết trên lốt gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới vệt gạch ngang.

+ yêu đương của phép phân chia số thoải mái và tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 hoàn toàn có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và chủng loại số là số chia.

+ đa số số từ nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số thoải mái và tự nhiên đó và mẫu mã số bằng 1.

+ Số 1 hoàn toàn có thể viết thành phân số tất cả tử số và chủng loại số bằng nhau và khác 1.

+ Số 0 hoàn toàn có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu mã số không giống 0.

2. So sánh những phân số

a, So sánh những phân số cùng mẫu mã số

+ Phân số nào tất cả tử số nhỏ thêm hơn thì phân số đó bé bỏng hơn.

+ Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn nữa thì phân số đó khủng hơn.

+ giả dụ tử số đều bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b, So sánh những phân số thuộc tử số

+ Phân số nào bao gồm mẫu số bé thêm hơn thì phân số đó bự hơn.

+ Phân số nào gồm mẫu số lớn hơn nữa thì phân số đó nhỏ nhắn hơn.

+ Nếu mẫu mã số đều nhau thì nhì phân số đó bởi nhau.

c, So sánh những phân số không giống mẫu

+ Muốn so sánh hai phân số khác chủng loại số, ta có thể quy đồng mẫu mã số nhị phân số đó rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Các phép tính phân số

+ Phép cùng phân số.

+ Phép trừ phân số.

+ Phép nhân phân số.

+ Phép chia phân số.

4. Biện pháp rút gọn phân số

+ Phân số buổi tối giản là phân số mà lại tử số và chủng loại số không cùng phân tách hết mang lại số tự nhiên nào lớn hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta làm như sau:

- Xét xem tử số và chủng loại số cùng phân tách hết đến số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn 1

- chia tử số và chủng loại số mang lại số đó

- Cứ liên tiếp làm như vậy cho đến khi nhận ra phân số tối giản

5. Sự chuyển đổi các nhân tố của phép tính

+ ví như nhân cả tử và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số mới bởi phân số sẽ cho.

+ Nếu phân tách cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một vài tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

B. Bài bác tập

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Con nên lựa chọn đáp án đúng nhất:

A. Ví như nhân cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bằng phân số vẫn cho

B. Giả dụ cả tử số và mẫu số của một phân số cùng phân chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia được một phân số bằng phân số sẽ cho

C. Phân số bao gồm tử số bé nhiều hơn mẫu số thì nhỏ hơn 1

D. Toàn bộ các đáp án đều đúng

Lời giải:

- trường hợp nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số trong những tự nhiên không giống 00 thì được một phân số bởi phân số sẽ cho.

- nếu như cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng phân chia hết cho một số trong những tự nhiên khác 00 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số sẽ cho.

- Phân số bao gồm tử số bé thêm hơn mẫu số thì bé thêm hơn 1.

Vậy tất cả các lời giải trên đều đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong nhì phân số gồm cùng mẫu số, phân số nào tất cả tử số to hơn thì bé hơn”. Theo con, Hoa nói đúng xuất xắc sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Trong nhì phân số có cùng mẫu số:

+) Phân số nào tất cả tử số nhỏ thêm hơn thì phân số đó bé xíu hơn.

+) Phân số nào bao gồm tử số lớn hơn nữa thì phân số đó béo hơn.

+) giả dụ tử số cân nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Vậy Hoa đang nói sai.

Câu 3: Cho mẫu vẽ như bên dưới:

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cấp có lời giải" width="342">

Lời giải:

Quan gần cạnh hình vẽ ta thấy có toàn bộ 15 ô vuông, trong số đó có 7 ô vuông được sơn màu.

Vậy phân số chỉ số ô vuông sẽ tô màu sắc trong hình là 7/5.

Xem thêm: Pitching Là Gì ? Tổng Hợp Những Điều Cần Biết Về Pitching Công Thức Pitching Thành Công

Chú ý

Học sinh có thể hiểu nhầm phân số chỉ số ô vuông đang tô màu sắc là số ô vuông được tô color trên số ô vuông không được đánh màu hãy lựa chọn đáp án 7/8; hoặc học viên đọc ko kĩ đề nên chọn đáp án phân số chỉ số ô vuông không tô màu là 8/15

Câu 4: Thương của phép phân chia a∶(b + c) được viết bên dưới dạng phân số là:

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải thuật (ảnh 2)" width="224">

Lời giải:

Mọi phép chia đều hoàn toàn có thể viết dưới dạng phân số, trong những số đó tử số là số bị chia và chủng loại số là số chia

Phép phân chia a:(b+c) có a là số bị phân tách và b+c là số chia.

*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải thuật (ảnh 3)" width="270">

Câu 5: Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải mã (ảnh 4)" width="300">

II. Bài xích tập bốn luyện

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải thuật (ảnh 5)" width="645">
*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải thuật (ảnh 6)" width="642">