Nhằm giúp chúng ta học sinh gồm thêm các tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kì II. romanhords.com mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp các bạn học sinh lớp 3 tự tin hơn trong kỳ thi tiếp đây và thầy cô giáo bao gồm thêm tư liệu tham khảo ship hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, chia số gồm 3 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Participation Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


............................................................

Mời các bạn tải về giúp xem trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*