Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (sách mới) | kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Top 30 Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (sách mới) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo


Top 30 Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo được biên soạn bám sát chương trình Toán 6 mới năm 2021 - 2022. Mong muốn bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn tập & đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Ôn tập học kì 1 toán 6

- cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng tạo

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, giá trị của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có mẫu mã gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD có hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB và BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước thông thường của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số 20 là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): search x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa mong lát nền cho 1 căn phòng của nhà mình bao gồm hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m với chiều rộng lớn là 5m. Loại gạch lát nền được áp dụng là gạch ốp vuông gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch men (coi mạch vữa không xứng đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): bạn Hà có 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi color vàng. Hà có thể chia nhiều nhất vào bao nhiêu túi sao để cho số bi đỏ cùng bi xoàn được chia những vào những túi? lúc ấy mỗi túi tất cả bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý giá của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích: 

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có hình dáng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình bao gồm 6 cạnh và thực hiện đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Xác định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD có bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn góc sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông vắn ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông vắn ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối song song AB cùng BC; CD với AD.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

Giải thích:

A) đúng vị bốn cạnh AB; BC: CD; AD bằng nhau

B) đúng do bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) đúng vì tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD

D) sai vì AB và BC; CD với AD không phải các cạnh đối cho nên nó không tuy nhiên song.

Câu 4: Tập hợp những ước phổ biến của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số 20 là -20 vì đôi mươi + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bởi nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | liên kết tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + 20 = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông là 48cm

Độ lâu năm cạnh hình vuông vắn là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: tất cả bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6 

C) 5 

D) 8 

Giải thích: Tập số nguyên x thỏa mãn nhu cầu -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa chia hết đến 2 vừa chia hết cho 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | liên kết tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết mang lại 3 và 9 thì tổng những chữ số của nó nên chia hết mang lại 3 và 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 đề nghị ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 phân tách hết đến 3 và phân chia hết mang đến 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Từ luận

Bài 1 (2 điểm): 

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1 

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= đôi mươi : (-2) + 12.5

= -10 + 60 

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm): 

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm): 

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn phòng là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch men cô Hoa cần dùng làm lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm): 

Gọi số túi bi chia được không ít nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng mỗi túi là phần nhiều nhau phải 42 ⋮ x với 30 ⋮ x. Vì thế x là ước bình thường của 42 với 30.

Mặt khác x lớn nhất (chia vào những túi nhất) buộc phải x là mong chung lớn số 1 của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu kim cương mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): kiếm tìm cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí vị x, y ∈ ℕ)

Trường vừa lòng 2: với x + 5 = 15 thì x = 10 

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: cùng với x + 5 = 3 (vô lí vì chưng x, y ∈ ℕ)

Trường thích hợp 4: với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tác ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 tất cả số bộ phận là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm xác định đúng vào các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết mang lại 3.

B) nếu như hai số phân chia hết mang lại 3 thì tổng của hai số đó phân chia hết đến 9.

C) đều số chẵn thì luôn luôn chia hết mang lại 5.

D) Số phân chia hết mang lại 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: Cách viết nào tiếp sau đây được hotline là so với số 80 ra vượt số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: Khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có bốn cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: máy tự thực hiện phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân chia – phép cộng – lũy thừa.

B) Phép cùng – lũy vượt – phép chia.

C) Lũy thừa – phép cộng – phép chia.

D) Lũy thừa – phép chia – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): triển khai phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): tra cứu x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một đội nhóm y tế gồm có 220 nữ giới và 280 nam dự định tạo thành các nhóm làm sao để cho số chị em và số nam ở mỗi nhóm đều nhau, biết số đội chia được rất nhiều hơn 1 nhóm cùng không to hơn 5 nhóm. Hỏi gồm thể tạo thành mấy nhóm? lúc ấy mỗi nhóm bao gồm bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm là 27cm cùng chiều rộng là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang đến A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = gồm số phần tử là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số bộ phận của tập vừa lòng ta công thêm theo cách làm tính số số hạng.

Số thành phần của tập hợp B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác minh đúng trong các xác minh sau:

A) một vài chia hết mang lại 9 thì luôn luôn chia hết đến 3.

B) nếu hai số phân tách hết cho 3 thì tổng của hai số đó chia hết cho 9.

C) các số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số phân chia hết cho 2 là số tất cả chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng bởi vì số chia hết đến 9 có dạng 9k cơ mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân chia hết mang lại 3

B) sai vị 6 với 9 phân chia hết mang đến 3 dẫu vậy tổng của 6 cùng ư9 là 15 lại không phân chia hết mang lại 9.

C) sai vày 42 là số chẵn nhưng lại không phân chia hết cho 5.

D) Sai do số bao gồm tận cùng là 3 không phân chia hết đến 2 lấy ví dụ như 33 không phân chia hết mang lại 2.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác những được màn trình diễn dưới hình sau

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai tuyến đường chéo.

Xem thêm: Hỗn Hợp X Có Tỉ Khối So Với H2 Là 21 2 Gồm Propan Propen Và Propin A

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">