Bài 1: Cho biết nhì đại lượng x với y tỉ trọng thuận cùng với nhau cùng khi x = 2 thì y = -6

a. Tính hệ số tỉ lệ k của y đối với x.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 7


b. Hãy trình diễn y theo x.

c. Tính quý giá của y khi x = -5; x = -10; x = 7

Bài 2: mức chi phí 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu hiểu được 6 gói kẹo giá chỉ 27.000đ ?

Bài 3: 5m dây đồng nặng 43g. Hỏi 10km dây đồng nặng từng nào kg ?

Bài 4:Tỉ số thành phầm của hai người công nhân là 0,9. Tín đồ này làm nhiều hơn người kia 120 sản phẩm. Hỏi mỗi cá nhân làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 5: Cho biết nhị đại lượng x cùng y tỉ lệ nghịch với nhau với khi x = 2 thì y = 5

a. Tính thông số tỉ lệ nghịch của y so với x.

b. Hãy trình diễn y theo x.

c. Tính quý giá của y lúc x = 5; x = -10.

Bài 6: cho biết thêm 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ. Hỏi 8 bạn ( với thuộc năng suất ) làm cho cỏ cánh đồng đó hết từng nào giờ ?

Bài 7: Cho hàm số y = f(x) = 3x – 2. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2); f(3)

Bài 8: mang lại hàm số y = f(x) = 2x2 – 5. Hãy tính f(1); f(0); f(-2).

Bài 9: Cho hàm số y = f(x) = 5 – 2x. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2); f(3)

a. Hãy tính f(-1); f(0); f(-2); f(3)

b. Tính các giá trị khớp ứng của x với y =5;3;-1

* làm cho BT 1,10 mang lại 13,15,19,21,23,30,44 đến 49 SBT từ trang 42 mang đến trang 51

Bài 10: Vẽ đồ thị những hàm số sau:

a. $ y=2x$b. $ y=frac-34x$c. $ y=-3x$d. $ y=frac23x$
e. $ y=frac-35x$f. $ y=frac13x$g. $ y=frac-34x$h. $ y=frac12x$

Bài 11: Đồ thị hàm số y = ax trải qua điểm A( 2; -4)

a. Xác định hệ a.

b. Tra cứu điểm trên thứ thị bao gồm hoành độ bằng -3.

c. Tra cứu điểm trên đồ vật thị tất cả tung độ bởi -2.

Bài 12: Đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm B( 3; 1)

a. Khẳng định hệ số a.

b. Tìm điểm trên đồ dùng thị bao gồm hoành độ bởi -6.

c. Xác minh tung độ của điểm có hoành độ bằng: 1; -3; 9.

d. Khẳng định hoành độ của điểm tất cả tung độ: 2; 1; -3.

Bài 13: Những điểm nào sau đây thuộc thiết bị thị hàm số $ y=2x-3$?

a. A( -1; 3 ) b. B( 0; -3 ) c. C( 2; -1 ) d. D( 1; -1)

Bài 14: Những điểm nào dưới đây thuộc trang bị thị hàm số$ y=-x+4$?

a. A( 1; -3 ) b. B( 2; 2 ) c. C( 3; 1 ) d. D( -1; -2 )

Bài 15: Xét hàm số y = ax.

a. Xác định a biết thứ thị hàm số qua diểm M( 2; 1 )

b. Vẽ thiết bị thị hàm số vừa kiếm tìm được.

c. Điểm N( 6; 3 ) tất cả thuộc vật thị không ?

Bài 16: Vẽ thứ thị của hàm số y = f(x) = 1,5. Bằng đồ thị, hãy tìm:

a. Các giá trị f(1); f(-1); f(-2); f(2); f(0)

b. Các giá trị của x lúc y = -1; y = 0; y = 4,5.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Văn Mới Nhất, Các Đề Thi Tuyển Sinh Môn Văn Vào Lớp 10 Mới Nhất

c. Các giá trị của x khi y dương, khi y âm.

Bài 17: Vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ trang bị thị của hàm số sau:

a. $ y=x$ b. $ y=2x$ c. $ y=-2x$

Bài 18: mang lại hàm số $ y=5x^2-1$. đa số điểm nào tiếp sau đây thuộc đồ thị của hàm số trên:

A$ left( frac12;frac-34 ight)$ B$ left( frac12;-1frac34 ight)$ C( 2; 18 )