Trong quá trình học tiếng Anh chắc hẳn các bạn đều đã được nghe về 2 chữ "tân ngữ" rất nhiều lần đúng không nào? Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu rõ về tân ngữ cũng như cách sử dụng của loại từ này đâu. Và vì tân ngữ thì rất quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp của tiếng Anh thế nên các bạn hãy cùng romanhords.com tìm hiểu kỹ càng hơn về kiểu từ này nhé.

Bạn đang xem: Object of verb là gì

*
tân ngữ trong tiếng Anh

1.Tân ngữ là gì?

Tân ngữ (Object) trong tiếng anh là từ hoặc cụm từ đứngsau động từ chỉ hành động(action verb) để chỉ đối tượngbị tác động bởi chủ ngữ.

Không phải bất cứ động từ nào trong tiếng Anh cũng đều đòi hỏi tân ngữ đứng sau nó là một danh từ. Một số các động từ lại đòi hỏi tân ngữ sau nó phải là một động từ khác. Động từ dùng làm tân ngữ được chia làm hai loại.

2. Cách phân loại tân ngữ

Có 2 loại tân ngữ làtân ngữ trực tiếp(direct object) vàtân ngữ gián tiếp(indirect object)

Có không ít cách để phân biệt hai loại tân ngữ này, dưới đây là một trong những tip nhỏ hiệu quả sẽ giúp bạn dễ dàng thực hành mà không mất quá nhiều thời gian.

Đây là điều bắt buộc bởi vì Tân ngữ không thể chỉ đứng một mình trong câu được.

Còn nếu trong câu có 2 tân ngữ, bạn dựa vào bí quyết dưới đây để phân loại chúng nhé.

Trong câu có hai tân ngữ và giữa hai tân ngữKHÔNGcó giới từ.Tân ngữ nào đứng trước làTân ngữ gián tiếp,tân ngữ nào đứng sau làTân ngữ trực tiếp.

Ví dụ:He boughtmea phone.

Trong ví dụ trên, ‘me’ và ‘a phone đều là tân ngữ, vì giữa chúng không có giới từ nào nên tân ngữ đứng trước (nghĩa là‘me’) sẽ là tân ngữ gián tiếp,a phone’sẽ là tân ngữ trực tiếp.

Trong câu có hai tân ngữ, và giữa hai tân ngữgiới từ. Tân ngữ đi sau giới từ làtân ngữ gián tiếp, tân ngữ đứng trước làTân ngữ trực tiếp

Ví dụ:He boughta phonefor me.

“me”đứng sau giới từ “for”, nên“me”là tân ngữ gián tiếp; còn“a phone”là tân ngữ đứng trước nên nó là tân ngữ trực tiếp.

*
tân ngữ trong tiếng Anh

3. Các hình thức tân ngữ trong tiếng Anh

3.1 Danh từ (Noun)

Danh từ có thể làm tân ngữ gián tiếp hoặc trực tiếp trong câu

Lưu ý:Bao gồm cả các tính từ dùng như danh từ tập hợp (Adjective used as Noun): the rich (người giàu), the poor (người nghèo), the old (người già),…

3.2 Đại từ nhân xưng (Personal pronoun)

Đây là các đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ.

Đại từ chủ ngữĐại từ tân ngữ
IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
TheyThem
3.3 Động từ (Verb)3.3.1 Động từ nguyên thể làm tân ngữ (to + verb)

Trong bảng là các động từ mà sau nó đòi hỏi tân ngữ là một động từ nguyên thể khác.

agree

attempt

claim

decide

demand

desire

expect

fail

forget

hesitate

hope

intend

learn

need

offer

plan

prepare

pretend

refuse

seem

strive

tend

want

wish

John expects to begin studying law next semester.Mary learned to swim when she was very young.The committee decided to postpone the meeting.The president will attempt to reduce inflation rate.

+ Trong câu phủ định, thêm not vào trước động từ làm tân ngữ:

John decided not to buy the car.

Mẹ của Anna đã hứa sẽ mua cho cô ấy một chiếc đầm nếu cô ấy đạt điểm cao, thế nên Anna “lên kế hoạch để đạt điểm cao” (Anna plans to get a good mark) vào kỳ thi sắp tới của cô ấy.

3.3.2 Động từ Verb-ing dùng làm tân ngữ (gerund)

Trong bảng dưới đây là những động từ đòi hỏi tân ngữ theo sau nó phải là mộtV-ing (Danh động từ)

admit

appreciate

avoid

can’t help

delay

deny

resist

enjoy

finish

miss

postpone

practice

quit

resume

suggest

consider

mind

recall

risk

repeat

resent

John admitted stealing the jewels.We enjoyed seeing them again after so many years.You shouldn’t risk entering that building in its present condition.He was considering buying a new car until the prices went up.The Coast Guard has reported seeing another ship in the Florida Straits.
*
tân ngữ trong tiếng Anh

+ Trong câu phủ định, thêm not vào trước Verb-ing.

John regretted not buying the car.

+ Lưu ý rằng trong bảng này có mẫu động từ can"t help doing/ but do smt có nghĩa ‘không thể đừng được phải làm gì’

With such good oranges, we can"t help buying two kilos at a time.

Nếu bạn chưa chắc chắn vềcách phân loại các loại từ trong tiếng Anhđể xác định chuẩn xác các hình thức tân ngữ thì mau chóng ôn luyện ngay nha! Luôn nhớ rằng “Practice makes perfect – Có công mài sắt có ngày nên kim” đó!

3.3.3 Động từ dùng cả thể nguyên mẫu và V-ing làm tân ngữ

Bảng dưới đây là những động từ mà tân ngữ sau nó có thể là một động từ nguyên thể hoặc mộtverb-ing mà ngữ nghĩa không thay đổi.

begin

can"t stand

continue

dread

hate

like

love

prefer

start

try

He started to study after dinner = he started studying after dinner.

+ Lưu ý rằng trong bảng này có một động từ can"t stand to do/doing smt: không thể chịu đựng được khi phải làm gì.

He can"t stand to wait (waiting) such a long time.

4. Tại sao tân ngữ quan trọng?

Tân ngữ quan trọng bởi vì có rất nhiều động từ trong tiếng anh cần tân ngữ để bổ nghĩa cho chúng.

Một số động từkhông cần có tân ngữ. Chúng được gọi là cácnội động từ (intransitive verbs). Ví dụ như: run, sleep, cry, wait, die, fall

Một số động từ khác cần có tân ngữ trực tiếp hoặc cả tân ngữ trực tiếp và gián tiếp. Những động từ này được gọi làngoại động từ(transitive verbs). Ví dụ như:eat (sth.), break (sth.), cut (sth.), make (sth.), send (s.o) (sth.), give (s.o) (sth.)…

5. Bốn động từ đặc biệt

Đó là những động từ mà ngữ nghĩa của chúng sẽ đổi khác hoàn toàn khi tân ngữ sau nó là một động từ nguyên thể hoặc verb-ing.

*
tân ngữ trong tiếng Anh5.1 Stop

a) Stop to do smt: dừng lại để làm gì

He stoped to smoke = Anh ta dừng lại để hút thuốc.

b) Stop doing smt: dừng làm việc gì

He stopped smoking = Anh ta đã bỏ thuốc.

5.2 Remember

a) Remember to do smt: Nhớ sẽ phải làm gì

Remember to send this letter. = Hãy nhớ gửi bức thư này nhé.

b) Remember doing smt: Nhớ là đã làm gì

I remember locking the door before leaving, but now I can"t find the key.

Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu: S + still remember + V-ing : Vẫn còn nhớ là đã...

I still remember buying the first motorbike

5.3 Forget

a) Forget to do smt: quên sẽ phải làm gì

I forgot to pickup my child after school = Tôi quên không đón con.

b) Forget doing smt: quên là đã làm gì. Đặc biệt nó thường được dùng với mẫu câu S + will never forget

+ V-ing: sẽ không bao giờ quên được là đã ...

Xem thêm: Dạy Bé Tập Đếm Số Từ 1 Đến 10 Tiếng Anh Qua Bài Hát, Top 6 Bài Hát Từ 1 Đến 100 Bằng Tiếng Anh

She will never forget meeting the Queen = Cô ấy không bao giờ quên lần gặp Nữ hoàng

5.4 Regret

a) Regret to do smt: Lấy làm tiếc vì phải làm gì (thường dùng khi báo tin xấu)

We regret to inform the passengers that the flight for Washington DC was canceled because of the bad weather.